Powrót do Strony Głównej

08/05/2020

Szanowni Państwo,

To już 41. edycja Studiów Podyplomowych Zarządzania w Opice Zdrowotnej! Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą on-line i trwa do 9 września 2020 r. Decyduje jednak kolejność zgłoszeń. Nie czekaj, dołącz do NAS!

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej kierowane są do osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Wiadomości uzyskane w czasie trwania Studiów w istotny sposób mogą przyczynić się do wzrostu kompetencji słuchaczy i zwiększyć ich możliwości na rynku pracy.

Informacje szczegółówe, rekrutacja na stronie:

http://www.podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/zarzadzanie-w-opiece-zdrowotnej

Zapraszamy!

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.