Powrót do Strony Głównej

27/11/2019

Miło nam poinformować, że w sobotę 23 listopada 2019 r. zainaugurowaliśmy 40. edycję Studiów Podyplomowych „Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej”. W tym roku naukę rozpoczęło 30 słuchaczy.

Absolwent naszych studiów nabywa wiedzę i umiejętności przydatne do zarządzania majątkiem, kadrami i finansami podmiotu leczniczego. Posiada praktyczną wiedzę z problematyki gospodarowania zasobami ludzkimi, materiałowymi i kapitałowymi, prawa, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy ekonomicznej, marketingu oraz zamówień publicznych. Jest otwarty na nowe rozwiązania dotyczące problematyki gospodarowania, a także przygotowany jest do samodzielnego opracowania wyczerpującej koncepcji działalności gospodarczej w formie biznesplanu.

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.