Powrót do Strony Głównej

05/10/2020

Zapraszamy na STUDIA PODYPLOMOWE na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu!

Znajdź swój kierunek i dołącz do NAS!

Ostatnie wolne miejsca!

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Rektora nr 104/2020 z dnia 17 września 2020 r., zajęcia w ramach studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalizacyjnych będą realizowane w systemie hybrydowym, co oznacza że część zajęć prowadzona jest zdalnie.

Kierunki, na których dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami:

Badania kliniczne i biomedyczne badania naukowe, ed. 6 – rekrutacja do 31 października br.
Fizjoterapia w neurologii dorosłych, ed. 1 – rekrutacja do 31 października br.
Geriatria i gerontologia z elementami opieki paliatywnej, ed. 7 – rekrutacja do 31 października
Psychologia w medycynie, ed. 1 – rekrutacja do 30 listopada br.
Zarządzanie w opiece zdrowotnej, ed. 41 – rekrutacja do 15 listopada br.
Zioła w profilaktyce i terapii, ed. 7 – rekrutacja do 25 października br.

Rekrutaja zakończona (brak wolnych miejsc):

• Arteterapia, ed. 13
• Badania kliniczne i biomedyczne badania naukowe, ed. 5
• Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu, ed. 1
• Opieka farmaceutyczna w geriatrii, ed. 2
• Podyplomowe Studia Uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych, ed. 1

Zapraszamy!

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.