Powrót do Strony Głównej

13/03/2018

W minioną sobotę, 27 stycznia 2018 roku dwudziestu słuchaczy rozpoczęło studia w ramach XI. edycji Podyplomowych Studiów Arteterapii, prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Pracowni Terapii Zajęciowej. Ten kierunek kształcenia został zapoczątkowany w naszej uczelni w 2009 roku i stanowi aktualnie stałą ofertę pozyskiwania nowych kompetencji przez osoby zainteresowane prowadzeniem terapii wspomagających w oparciu o zasoby sztuki. Nasze studia trwają dwa lata, cztery semestry i obejmują głównie zajęcia warsztatowe oraz praktyki. Słuchacze pozyskują w toku studiów wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w oparciu o bloki przedmiotów medycznych, społecznych i humanistycznych oraz artystycznych. Na zakończenie słuchacze przygotowują pracę dyplomową, którą prezentują podczas egzaminu końcowego. Co wydaje się interesujące, słuchaczkami X. i XI. edycji są także osoby zamieszkujące w Niemczech, Austrii i Luksemburgu.

Słuchaczkom XI. edycji Podyplomowych Studiów Arteterapii życzymy sukcesów w studiowaniu!

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.