Powrót do Strony Głównej

25/11/2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi rekrutację kandydatów na 6. edycję Studiów Podyplomowych Zioła w Profilaktyce i Terapii. Decyduje kolejność zgłoszeń. Planowany termin rozpoczęcia zajęć, to 29 lutego 2020 r.

Studia Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii” skierowane są do absolwentów szkół wyższych (minimum licencjat) zainteresowanych  zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych, promocją ziołolecznictwa, a także poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia ziół, jako elementu opieki farmaceutycznej.

Informacje szczegółowe, program, rekrutacja:

http://www.podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/ziola-w-profilaktyce-i-terapii

Zapraszamy!

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.