Powrót do Strony Głównej

29/03/2018

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie (9-10.06.2018) z zastosowania Metody i narzędzi Points of You® w rozwoju osobistym.

Metoda ta wykorzystywana jest i stosowana z powodzeniem m.in. w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, zajęciach integracyjnych, w prowadzeniu grup rozwojowych, wspieraniu pracy wychowawczej, wspieraniu integracji społecznej oraz w praktyce coachingu indywidualnego i grupowego.

Program, zapisy, informacje szczegółowe: www.edukacja.ump.edu.pl/psrit.php

Kontakt do organizatora:
mgr Anna Lewczuk
e-mail: alewczuk@ump.edu.pl
Pracownia Terapii Zajęciowej, Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP

Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii (PSRiT) jest ofertą szkoleń organizowanych przez Pracownię Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Wydziału Nauk o Zdrowiu UMP skierowanych do psychologów, terapeutów zajęciowych, arteterapeutów, pedagogów, nauczycieli wczesnej edukacji, edukacji artystycznej, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów, pielęgniarek, przedstawicieli innych zawodów podejmujących pracę z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, ale także do pracowników i studentów naszej uczelni oraz osób zainteresowanych tematyką rozwoju osobistego. 

PSRiT obejmuje odrębne szkolenia tematyczne, organizowane cyklicznie, raz w miesiącu, począwszy od lutego 2018 roku.

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.