Powrót do Strony Głównej

06/08/2019

Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii zaprasza w dniach 21 i 22 września 2019 r. na szkolenie

„TERAPEUTYCZNE WSPARCIE
OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM”

Stwardnienie rozsiane jest chorobą przewlekłą i nadal nieuleczalną o zróżnicowanym obrazie klinicznym. Wieloletniemu chorowaniu towarzyszą różnie nasilone objawy takie, jak: zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, niedowłady, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy, zmęczenie i inne. Wraz z upływem czasu osoba chorująca na stwardnienie rozsiane potrzebuje coraz większego wsparcia i asystowania w codziennych czynnościach oraz prowadzenia terapii wspomagających.

Celem szkolenia jest dokonanie przeglądu wybranych metod pracy z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane oraz trening kluczowych dla tych metod umiejętności. Dominującą podczas szkolenia metodą są warsztaty.


Informacje szczegółowe, zapisy:
mgr Anna Lewczuk
Pracownia Terapii Zajęciowej
Katedra Geriatrii i Gerontologii
e-mail: alewczuk@ump.edu.pl

Szczegółowy program szkolenia, koszt uczestnictwa:
www.edukacja.ump.edu.pl/psrit.php

Dysponujemy jedynie 10 wolnymi miejscami!

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.