Powrót do listy kierunków

Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem ostatnią edycją zapraszamy do udziału w 11 edycji studiów.

Zapraszamy do rejestracji, nabór trwa do marca 2024r. 

Informacje szczegółowe - zakładki poniżej.

Zapraszamy!


Oficjalną decyzję o przyjęciu wraz z umową i planem zajęć, otrzymają Państwo po zamknięciu rekrutacji.


USTAWA z dnia 17 sierpnia 2023r.o szczególnej opiece geriatrycznej (Dz. U. 2023 poz. 1831) przewiduje funkcje koordynatora opieki geriatrycznej, którym (zgodnie z art. 26 Ustawy) „może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub ukończyła studia podyplomowe z zakresu: gerontologii, geriatrii, opieki nad osobami starszymi lub opieki geriatrycznej”.

Wszystkich zainteresowanych informujemy zatem, że ukończenie naszych studiów podyplomowych uprawnia do podjęcia funkcji koordynatora zgodnie z wymogami wymienionej powyżej Ustawy.


Opinia jednego z uczestników studiów:

Profil kandydata

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, tzn. posiadających dyplom ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe „Geriatria z Elementami Gerontologii i Opieki Paliatywnej” wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skan:

  • dyplomu ukończenia studiów I-go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (informacje szczegółowe: zakładka Opłaty)

Nie ma rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

Sylwetka absolwenta

Zadaniem Studiów jest przygotowanie kadry dla wszystkich jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych chorzy starsi. Celem ich jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym.

 

Program kształcenia

EDYCJA XI

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 169 godzin realizowanych w formie hybrydowej z wykładowcami (łącznie 1475 godziny dydaktyczne, w tym 1306 godz. samokształcenia). Dwa semestry obejmują 8 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu. Pierwsze 7 zjazdów obejmuje 12-13 godzin zajęć w sobotę i 8-10 godz. w niedzielę. Podczas ostatniego zjazdu zajęcia niedzielne to tylko 3-godzinny test egzaminacyjny. Słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć. Przypadki nieobecności na większej liczbie godzin będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Program studiów

 

Harmonogram zjazdów* - edycja XI

I. 6-7.04.2024 - Microsoft Teams

II. 11-12.05.2024 - Microsoft Teams

III. 8-9.06.2024 - Spotkanie stacjonarne

IV. 5-6.10.2024 - Microsoft Teams

V. 16-17.11.2024 - Microsoft Teams

VI. 7-8.12.2024 - Microsoft Teams

VII. 18-19.01.2025 - Microsoft Teams

VIII. 22-23.02.2025 - Spotkanie stacjonarne

zajęcia w soboty: 9.00 - 19.30*

zajęcia w niedziele: 9.00 - 16.00*

*Pracownia Geriatrii Katedry i Klinki Medycyny Paliatywnej UMP zastrzega możliwość zmiany terminów zjazdów w uzasadnionych sytuacjach.

 


Harmonogram zjazdów - edycja X

I. 28-29.10.2023 - Microsoft Teams

II. 18-19.11.2023 - Microsoft Teams

III. 09-10.12.2023 - Spotkanie stacjonarne

IV. 20-21.01.2024 - Microsoft Teams

V. 10-11.02.2024 - Microsoft Teams

VI. 16-17.03.2024 - Microsoft Teams

VII. 13-14.04.2024 - Microsoft Teams

VIII. 11-12.05.2024 - Spotkanie stacjonarne

zajęcia w soboty: 9.00 - 19.30*

zajęcia w niedziele: 9.00 - 16.00*

*Pracownia Geriatrii Katedry i Klinki Medycyny Paliatywnej UMP zastrzega możliwość zmiany terminów zjazdów w uzasadnionych sytuacjach.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w formie pisemnej (test).

Opłaty

EDYCJA XI

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 4.500 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach po 2.250 zł w terminach: 22 marca 2024 r. oraz 30 października 2024 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

 

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji wynosi 150 zł  i nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego oraz nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać w momencie rejestracji na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia podyplomowe Geriatria i Gerontologia, edycja XI, imię i nazwisko słuchacza, KSP0000113

*jeśli płatnikiem nie jest słuchacz, w tytule przelewu bardzo prosimy o podanie nazwiska uczestnika studiów

Zarządzenie 147/2023

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Intensywne starzenie wymusza dostosowanie systemu opieki nad starszymi osobami do zmieniającej się sytuacji, a to wymaga przygotowania wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje z różnych dziedzin, niezbędne dla zwiększenia efektywności podejmowanych działań na rzecz tych chorych. Studia obejmują różne podejścia do starszych pacjentów uzależnione od ich potrzeb, ale i możliwości ich zaspokojenia. Pozwalają nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w pracy z pacjentem w wieku podeszłym.

Kontakt

Pracownia Geriatrii
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
os. Rusa 55
61-245 Poznań
fax 61 8738-303
e-mail: geriatria-wl1@ump.edu.pl

Koordynator kierunku:

dr Sylwia Kropińska

tel. 61 854 60 09, e-mail: skropins@ump.edu.pl

W sprawie rekrutacji:

mgr Magdalena Flak

tel. 61 854 61 61

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.