Powrót do listy kierunków

Innowacyjna edukacja medyczna w symulacji medycznej

Aktualizacja - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


JESTEŚ PRACOWNIKIEM SEKTORA BIOMEDYCZNEGO?

TWOJE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYNOSI MINIMUM ROK, A ZAINTERESOWANIA SĄ ZGODNE Z KIERUNKIEM STUDIÓW?

TEN KIERUNEK JEST DLA CIEBIE!

Informacje szczegółowe – zakładki poniżej.Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH, dwusemestralnych studiach podyplomowych „Innowacyjna edukacja medyczna w symulacji medycznej”!

Pierwszy zjazd został zaplanowany na 16-17 marca 2024 r.


II edycja studiów planowana jest w terminie 27-09-2025 do 14-06-2026.

Nabór rozpoczniemy w drugim kwartale 2025. Dokładny termin rekrutacji podamy w I kwartale 2025.


Projekt, pn. Innowacyjne kształcenie podyplomowe na rzecz rozwoju sektora biomedycznego w Polsce, finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych od Agencji Badań Medycznych w ramach Konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.  

Numer projektu: 2023/ABM/06/00001. 

Dofinansowanie: 3 448 185,00 PLN. 

Całkowita wartość: 3 448 185,00 PLN.


„Innowacyjna edukacja medyczna w symulacji medycznej”, to dwusemestralne studia podyplomowe kierowane do osób, które spełniają warunki określone Regulaminem rekrutacji i przyjęcia na studia (zakładka - Rekrutacja).

W sposób szczególny, obszar tematyczny będzie obejmował problemy związane z nowoczesną edukacją medyczną, komunikacją, organizacją ośrodków symulacji medycznej, projektowaniem i odtwarzaniem warunków odpowiadających realnym sytuacjom klinicznym, zasadom przygotowania scenariuszy, możliwościom wykorzystania symulowanych standaryzowanych pacjentów, perspektywom wykorzystania symulacji w rozwoju i ocenie umiejętności komunikacyjnych, a także wykorzystania narzędzi symulacji medycznej w projektowaniu i przeprowadzaniu egzaminów typu OSCE.

Zajęcia w ramach studiów będą odbywały się w nowoczesnych wnętrzach Collegium Wrzoska oraz Centrum Symulacji Medycznej UMP przy ul. Rokietnickiej w Poznaniu.

Planujemy uruchomienie dwóch edycji studiów w ramach dofinansowania ABM (szczegóły - zakładka - Ważne daty).

Zgodnie z Regulaminem Konkursu ABM 20% słuchaczy mogą stanowić pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji.

fot. 1. Zdjęcie z zajęć w Centrum Symulacji Medycznej UMP. Zajęcia prowadzone są w jednym z najnowocześniejszych Centrów Symulacji Medycznej w Polsce przy wykorzystaniu nowoczesnych symulatorów medycznych, w tym symulatora dziecka.

Dla KOGO?

Grupę docelową stanowią zarówno osoby pracujące już w istniejących medycznych ośrodkach akademickich, szkołach wyższych oraz te, które dopiero rozpoczynają kształcenie studentów z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych jaką jest m.in. symulacja medyczna. Pozyskana wiedza z zakresu innowacyjnej edukacji medycznej z pewnością wpłynie na zwiększenie potencjału kadry pracującej w tych instytucjach.

Program kierowany jest również do pracowników sektora administracji, obsługi technicznej oraz gałęzi dostawców związanych z Centrami Symulacji Medycznej w całej Polsce.

 

Sprawdź, czy spełniasz warunki rekrutacji i przyjęcia na studia:

Regulamin rekrutacji i przyjęcia na studiakliknij tutaj

Jakie DOKUMENTY należy załączyć w procesie rekrutacji?

Rejestracja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe przebiega poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej kierunku www.podyplomowe.ump.edu.pl, do którego należy załączyć następujące dokumenty:

 1. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. CV kandydata potwierdzające min. roczne doświadczenie zawodowe.

Pobierz formularz CV do pkt. 2kliknij tutaj

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej kandydaci są zobowiązani wydrukować otrzymane drogą mailową oświadczenie i odesłać je pocztą tradycyjną lub dostarczyć w ciągu 7 dni do Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego, przy ul. Fredry 10 w Poznaniu, pok. 003-004.


Uwaga!

Rejestracji należy dokonać w systemie elektronicznym w terminie od 11 stycznia 2024 r., od godz. 12:00 do 15 lutego 2024 r. do godz. 24:00 lub do momentu dostępności miejsc - Aktualizacja - rekrutacja na listę rezerwową.

Dysponujemy tylko 30 miejscami.

System do rejestracji zamknie się w momencie zapisania 40 osób i zostanie uruchomiona rekrutacja na listę rezerwową (w kolejny dzień roboczy od godz. 9:00).

Wszystkie zarejestrowane osoby z listy głównej, które poprawnie wypełniły dokumenty zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną. Szczegóły poniżej.

Jak wygląda PROCES KWALIFIKACJI na studia?

Osoby, które poprawnie dokonały rejestracji i spełniają warunki formalne zostaną zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w formie zdalnej na Microsoft Teams w dniu 19 lutego 2024 r. O godzinie rozmowy zostaną Państwo poinformowani mailowo po zakończeniu procesu rekrutacji, czyli do dnia 16 lutego 2024 r.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są zainteresowania zgodne z programem studiów oraz omawiane jest doświadczenie zawodowe kandydata i znajomość j. angielskiego, min. w stopniu komunikatywnym (B1/B2). Jeden z wykładów planowany jest w j. angielskim z wykładowcą z USA.

PROTOKÓŁ REKRUTACYJNY - kliknij tutaj

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, przy ograniczonej liczbie miejsc, o przyjęciu na daną edycję studiów podyplomowych decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga!

Zgodnie z Regulaminem Konkursu ABM 20% słuchaczy mogą stanowić pracownicy UMP.

PROGRAM studiów

Łączna liczba zajęć dydaktycznych, to 177 godzin i 40 pkt. ECTS. Celem uzyskania jak najlepszych efektów uczenia się oraz wymiernych kompetencji praktycznych zajęcia ćwiczeniowe będą odbywały się w małych grupach. Program obejmuje podział na zajęcia teoretyczne i praktyczne, z przewagą zajęć praktycznych prowadzonych w budynku Centrum Symulacji Medycznej, w pomieszczeniach w pełni do tego przygotowanych i wyposażonych w najnowocześniejsze symulatory medyczne.

Program został zaprojektowany w sposób nowoczesny, modułowy i obejmuje:

moduł 1 - Innowacyjne metody kształcenia w edukacji medycznej,

moduł 2 - Praktyczne aspekty symulacji,

moduł 3 - Komunikacja w innowacyjnej edukacji medycznej.

 

Program studiówKliknij tutaj

Efekty uczenia sięKliknij tutaj


Ważne informacje

Uwaga!

Słuchacz uczestniczący w Studiach podyplomowych na kierunku „Innowacyjna edukacja medyczna w symulacji medycznej” zwolniony jest z odpłatności za te studia.

Jednakże w przypadku zaprzestania studiowania spowodowanego rezygnacją lub skreśleniem z listy słuchaczy studiów podyplomowych Słuchacz jest zobowiązany uregulować wszelkie płatności i zobowiązania wobec Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Wzór umowy podpisywanej ze słuchaczem po przyjęciu na studia:

Wzory umów - Kliknij tutaj

Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy przed dokonaniem rejestracji na studia.

 

Ważne DATY

11 stycznia 2024 r., godz. 12:00 – początek rekrutacji

15 lutego 2024 r. godz. 24:00 – koniec rekrutacji*

System rekrutacyjny zamknie się po dokonaniu rejestracji przez 40 osobę. Rekrutacja może zakończyć się zatem wcześniej.

19 lutego 2024 r. – rozmowa kwalifikacyjna (prowadzona w sposób zdalny na MS Teams; godzina zostanie podana po zamknięciu listy rekrutacyjnej)

20 lutego 2024 r., godz. 15:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji (informacja zostanie przesłana drogą mailową)

16-17 marca 2024 r. – pierwszy zjazd


II edycja studiów:

27-09-2025 do 14-06-2026 (nabór II kwartał 2025 r.)

HARMONOGRAM studiów

Terminy zjazdów:

 1. 16-17.03.2024
 2. 20-21.04.2024
 3. 11-12.05.2024
 4. 08-09.06.2024
 5. 28-29.09.2024
 6. 19-20.10.2024
 7. 16-17.11.2024
 8. 18-19.01.2025
 9. 08-09.02.2025
Szczegółowy plan zajęć zostanie przesłany po zamknięciu procesu rekrutacji.

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia poprowadzi renomowana kadra wykładowców akademickich Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w tym prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka, Prorektor ds. Dydaktyki, prof. dr hab. Michał Nowicki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz prof. dr hab. Ryszard Marciniak, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kierownik Zakładu Edukacji Medycznej oraz dr hab. Aleksandra Uruska, Dyrektor Centrum Nauczania w j. Angielskim UMP.

Zajęcia z przedmiotu „Interdyscyplinarność w dydaktyce” poprowadzi, m.in. prof. Michael Czekajlo z USA.

Wśród wykładowców specjaliści w zakresie symulacji medycznej, pracy z pacjentem symulowanym, a także w zakresie komunikacji i edukacji medycznej.


Poniżej przedstawiamy sylwetki kierowników studiów oraz wybranej kadry, która poprowadzi zajęcia w ramach studiów:

mgr Piotr Ziemak

Kierownik Studiów oraz kierownik Centrum Symulacji Medycznej

dr Maria Nowosadko

Kierownik Studiów oraz specjalistka w zakresie komunikacji i pracy z pacjentem symulowanym

dr Marek Dąbrowski

dr Łukasz Gąsiorowski, pof. UMP

 

 

 

dr Patrycja Marciniak-Stępak

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

Zdjęcia Centrum Symulacji Medycznej oraz zdjęcia z zajęć realizowanych w tym miejcu. 

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Kształcenie w zakresie innowacyjnej edukacji medycznej wykorzystującej nowoczesne narzędzia w procesie nabywania wiedzy jest dziś niezbędnym elementem rozwoju sektora biomedycznego.

Edukacja medyczna oparta na symulacji medycznej jest nieodzownym elementem kształcenia studentów nabywających wiedzę, kompetencje i umiejętności w szeroko pojętym obszarze zawodów medycznych. To nie tylko lekarze i dentyści, ale również ratownicy medyczni, pielęgniarki i położne, dietetycy oraz psychologowie.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych, dwusemestralnych studiach podyplomowych w całości finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych.

Program został zaprojektowany w sposób nowoczesny, modułowy w oparciu o aktualne trendy i potrzeby edukacyjne, a zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych Centrów Symulacji Medycznej w Polsce.

Kadra dydaktyczna, to doświadczony zespół najlepszych wykładowców i pracowników UMP, ekspertów w temacie zarówno nowoczesnej edukacji medycznej, jak i tematu symulacji.

Zachęcamy do rekrutacji! Rozpocznij studia podyplomowe na UMP!

Z wyrazami szacunku,

Piotr Ziemak,

Kierownik Centrum Symulacji Medycznej UMP, Kierownik Studiów

 

dr Maria Nowosadko,

Kierownik Studiów, Specjalista w zakresie komunikacji i pracy z pacjentem symulowanym

KONTAKT

Kierownicy studiów - kwestie merytoryczne i kwalifikacje dot. naboru:

mgr Piotr Ziemak - e-mail: piotrziemak@ump.edu.pl

dr Maria Nowosadko - e-mail: mnowosadko@ump.edu.pl

 

Koordynator studiów - kwestie organizacyjne:

mgr Aneta Przygodzka - e-mail: aprzygodzka@ump.edu.pl

tel. 61 845 27 00

 

Rekrutacja:

Pracownicy Centrum Studiów Podyplomowych - e-mail: innowacje@ump.edu.pl

tel. 61 854 61 61

tel. 61 854 60 09

tel. 61 854 60 49

tel. 61 854 62 67

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.