Powrót do listy kierunków

Podologia praktyczna

Rekrutacja zakończona.

Nie planujemy naboru w roku akademickim 2022/2023r.

Podologia zajmuje się profilaktyką, wspomaganiem leczenia, samym procesem leczenia oraz doborem prawidłowej pielęgnacji kończyn dolnych. Jest specjalizacją z pogranicza kosmetologii i medycyny, która wymaga intensywnego rozwoju. Nauka ta łączy wiedzę wielu kierunków, tj.: diabetologii z leczeniem stopy cukrzycowej, dermatologii, chirurgii, flebologii, ortopedii, techniki ortopedycznej, pielęgniarstwa, fizjoterapii, oraz kosmetologii.

Wiedza specjalistów na temat pielęgnacji stóp jest nadal stosunkowo mała. Również świadomość pacjentów, w jaki sposób można leczyć, czy wspomagać leczenie, jest bardzo niewielka. Nowoczesne techniki podologiczne w prosty sposób pozwalają niwelować, zachowywać profilaktykę, a także wspomagają leczenie, a nawet w sposób nieinwazyjny leczą zmiany chorobowe.

Praca z osobami z dolegliwościami kończyn dolnych wymaga specjalistycznego zespołu interdyscyplinarnego, który zapewni ochronę zdrowia, jak również zadba o edukację i doprowadzi do pełnej sprawności stopy oraz całej kończyny dolnej.


Program kształcenia oraz harmonogram zjazdów

Celem studiów podyplomowych „Podologia Praktyczna” będzie zapoznanie słuchacza z:

 • podstawowymi czynnościami podologicznymi
 • zabiegami związanymi z profilaktyką, pielęgnacją oraz wspomaganiem leczenia wrastającej płytki paznokciowej
 • zabiegami związanymi z likwidowaniem nadmiernego rogowacenia naskórka oraz zapobieganiem powstawania nowych zmian rogowych
 • zabiegami związanymi z leczeniem zainfekowanej płytki paznokciowej
 • zabiegami związanymi z pielęgnacją stopy cukrzycowej oraz stopy reumatoidalnej
 • badaniami na platformie diagnozującej ustawienie stóp oraz odpowiedni dobór odciążeń
 • zabiegami związanymi z rekonstrukcją płytki paznokciowej
 • zabiegami związanymi z technikami manualnymi wspomagającymi leczenie oraz leczniczymi w obrębie kończyn dolnych

Celem studiów będzie również zaznajomienie słuchacza z leczeniem:

 • chorób dermatologicznych
 • chorób naczyń krwionośnych
 • chorób ortopedycznych
 • ran owrzodzeń podudzi
 • ran stopy cukrzycowej
 • ran stopy reumatoidalnej
 • wrastającego paznokcia

Słuchacz będzie miał także możliwość poznania różnych technik inwazyjnych oraz nieinwazyjnego leczenia chorób kończyn dolnych związanych z chorobami układu pokarmowego, układu krążenia, układu endokrynologicznego oraz innych, pozostałych układów. Ponadto, będzie uczestniczył w warsztatach leczenia stopy cukrzycowej, zabiegów chirurgicznych leczenia wrastającego paznokcia oraz usuwania osteofitów z paliczków dystalnych palców stóp. Będzie to bezpośredni kontakt z pacjentem, chirurgiem oraz lekarzem specjalistą stopy cukrzycowej w poradniach przyszpitalnych. Studia mają wymiar praktyczny, dlatego główną formą prowadzonych zajęć będą ćwiczenia.

Harmonogram zjadów dla II edycji będzie dostępny niebawem.

Szczegółowy program kształcenia:

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 

Harmonogram - edycja I

HARMONOGRAM ZJAZDÓW


Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w formie studiów, harmonogramie i kadrze dydaktycznej kierunku.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Profil kandydata

Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, co najmniej na poziomie licencjackim, związanych z takimi kierunkami jak:

 1. Kosmetologia,
 2. Ratownictwo medyczne,
 3. Pielęgniarstwo,
 4. Położnictwo,
 5. Fizjoterapia,
 6. Lekarski.

Osoby posiadające inne wykształcenie niż w/w, ale mające doświadczenie lub pracujące w branży podologicznej, a chcące podjąć studia proszone są o kontakt z dr Ewą Pelant - e-mail: ewalawniczak@ump.edu.pl

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny dostępny na stronie (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 • podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (prosimy o sprawdzenie, czy dyplom został przez Państwa podpisany - miejsce pod zdjęciem)
 • Potwierdzenie opłaty wpisowej w wysokości 500 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze) - informacje szczegółowe zakładka Opłaty.

Na adres mailowy (wskazany na etapie rekrutacji) otrzymają Państwo oświadczenie z prośbą o podpisanie i odesłanie go na adres Centrum Studiów Podyplomowych UMP.

Decyduje kolejność zgłoszeń, wykształcenie kierunkowe (szczegóły - profil kandydata) oraz zainteresowania zgodne z programem studiów.

Oficjalną decyzję o przyjęciu na studia, umowę, plan zajęć oraz informacje szczegółowe otrzymają Państwo również drogą mailową po zakończeniu rekrutacji, tj. po 25 października 2021 r.

Opłaty i faktura VAT

 

 • Czesne dla edycji II

Opłata za udział w II edycji studiów wynosi 8 900 zł, płatna jednorazowo w całości w dwóch równych ratach semestralnych.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym słuchaczem po zakończeniu rekrutacji. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze raty (maksymalnie 5 rat)

Pracownicy UMP - 10% rabat!

 • Opłata wpisowa

Opłata wpisowa (płatna na etapie rekrutacji): 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Podologia praktyczna, II edycja, imię i nazwisko słuchacza

 • Faktura VAT

W celu otrzymania faktury VAT prosimy o kontakt:

Sekcja Należności UMP

e-mail: skk@ump.edu.pl

tel. 61 854 60 51 lub 61 854 62 08

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, 90% obecność na zajęciach oraz praktyczne wykonanie zabiegu podologicznego. Egzamin odbędzie się na ostatnim zjeździe, przybierze on formę praktycznego wykonania zabiegu na modelach.

Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie podologii praktycznej.

Akty prawne

 • Zarządzenie nr 70/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2020
 • Zarządzenie nr 152/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2020 roku
 • Uchwała nr 350/20 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 roku

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną kierunku stanowią doświadczeni wykładowcy akademiccy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz praktycy, którzy na co dzień pracują z pacjentami.

Zajęcia poprowadzą, m.in.:

Dr hab. n. med. Justyna Gornowicz-Porowska, kierownik studiów

Prof. dr hab. dr n. med. Tomasz Banasiewicz


Prof. dr hab. dr n. med. Mariola Pawlaczyk

dr hab. n. med. Aleksandra Uruska

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko

dr n. med. Mikołaj Dąbrowski

dr n. o zdr. Katarzyna Głodowska

dr n. o zdr. Ewa Pelant

 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. n. med. Justyna Gornowicz-Porowska

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Studiach Podyplomowych Podologia Praktyczna prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Podologia jest bardzo dobrze rozwiniętą dziedziną medycyny na świecie, w Polsce dopiero powstaje. Jest specjalizacją z pogranicza kosmetologii i medycyny, która wymaga intensywnego rozwoju i łączy wiedzę z takich kierunków, jak: diabetologii z leczeniem stopy cukrzycowej, dermatologii, chirurgii, flebologii, ortopedii, techniki ortopedycznej, pielęgniarstwa, fizjoterapii, oraz kosmetologii.

Praca z osobami z dolegliwościami kończyn dolnych wymaga specjalistycznego zespołu interdyscyplinarnego, który zapewni ochronę zdrowia, jak również zadba o edukację i doprowadzi do pełnej sprawności stopy oraz całej kończyny dolnej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym programem i czekamy na Państwa w ramach zajęć drugiej edycji!

 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej UMP

dr hab. n. med. Justyna Gornowicz-Porowska

Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry

dr n. o zdr. Ewa Pelant

Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry

 

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego

tel. 61 854 61 61, - 60 09, -60 49

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry

W kwestiach merytorycznych (program studiów/kwalifikacje):

dr Ewa Pelant, e-mail: ewapelant@gmail.com

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.