Powrót do Strony Głównej

07/08/2018

Celem studiów jest oferowanie najwyższej jakości kształcenia z zakresu dietetyki i poradnictwa żywieniowego. Główne zagadnienia, zawarte w programie kształcenia, obejmują: wartość odżywczą żywności i ocenę żywienia, podstawy biochemii i fizjologii żywienia, żywienie człowieka zdrowego i chorego, żywienie przy zwiększonym wysiłku fizycznym (sport), psychologiczne aspekty zachowań żywieniowych, poradnictwo żywieniowe a także podstawy ustawodawstwa żywnościowego.

Konkurencyjny poziom nauczania został osiągnięty poprzez wykorzystanie najnowszych materiałów źródłowych, zaangażowanie dynamicznych a zarazem doświadczonych kadr naukowych oraz ukierunkowanie tematyki na zagadnienia odgrywające kluczową rolę we współczesnej nauce i praktyce, którymi – oprócz samej dietetyki - są żywienie w różnych warunkach środowiskowych i organizacja nowoczesnych form poradnictwa żywieniowego.

Studia podyplomowe w zakresie Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego są miejscem kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów przygotowanych m.in. do wykładania w szkołach o profilu żywieniowym, zgodnie ze standardami nauczania dla podyplomowych studiów pedagogicznych. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Dietetyki i poradnictwa żywieniowego daje absolwentowi gwarancję posiadania wiedzy umożliwiającej sformułowanie adekwatnej diagnozy żywieniowej będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego.

Zdobyty przez słuchaczy studiów podyplomowych zasób wiedzy może być wykorzystany w takich dziedzinach jak:

 • poradnictwo żywieniowe i dietetyczne,
 • ocena jakości żywności, poziomu spożycia i sposobu żywienia,
 • planowanie żywienia na poziomie indywidualnym,
 • planowanie żywienia na poziomie zbiorowym:
 • usługi turystyczne (agroturystyka),
 • catering żywności,
 • żywienie różnych grup ludności: dzieci, młodzież, kobiety ciężarne, w wieku podeszłym, osoby o zwiększonym wysiłku fizycznym, zdrowi i chorzy.

Absolwenci będą gotowi do prowadzenia swojej działalności między innymi w:

 • gabinetach lekarskich różnych specjalności,
 • gabinetach dietetycznych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • klubach sportowych i fitness oraz klubach kulturystycznych.

Szczegóły: tutaj

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.