Powrót do Strony Głównej

14/01/2020

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi rekrutację kandydatów na 13. edycję trzysemestralnych STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ARTETERAPII.

Zostało już tylko kilka wolnych miejsc!

Początek zajęć planowany jest na 29.02-1.03.2020 r. Rekruacja trwa do 2 lutego br. Decyduje kolejność zgłoszeń! Dysponujemy tylko 17 miejscami. W przypadku dużej ilości osób chętnych, rekrutacja zostanie zakończona wcześniej.

Program studiów pozwala na: podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia; zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce; przygotowanie do prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne; rozwinięcie specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.

Informacje szczegółowe i zapisy:
http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/arteterapia

Zapraszamy!

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.