Powrót do Strony Głównej

10/06/2019

Szkolenie z Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP)

W dniu 1 czerwca br. w ramach zajęć III edycji Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych nasi słuchacze mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

Kurs ten przeznaczony jest dla kandydatów na monitorów badań klinicznych, osób na stanowisku CRA, członków zespołów badawczych czy osób zarządzających ośrodkami badawczymi. W ramach szkolenia przedstawiono międzynarodowe wytyczne z zakresu prowadzenia badań klinicznych. Informacje te poszerzono o polskie i europejskie regulacje prawne dotyczące tego obszaru. Po egzaminie końcowym uczestnikom wręczono certyfikaty imienne.

Kurs ten pomaga zwrócić uwagę na najistotniejsze zagadnienia badań klinicznych oraz dostarcza wielu porad i praktycznych wskazówek.

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką badań klinicznych, zapraszamy na IV edycję Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych, które od 2016 roku prowadzimy w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Informacje szczegółowe, kontakt:

http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/badania-kliniczne-i-biomedyczne-badania-naukowe 

lub

http://badaniakliniczne.ump.edu.pl

Szkolenie z Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej

Szkolenie z Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej

Szkolenie z Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej

Szkolenie z Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej

Szkolenie z Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.