Powrót do listy kierunków

DATA SCIENCE w Medycynie

Szanowni Państwo,

nabór na II edycję rozpocznie się wiosną 2024 r., a początek zajęć we wrzesień 2024 r.

Informacje szczegółowe pojawią się na stronie kierunku w momencie rozpoczęcia rekrutacji.

Zapraszamy!


AKTUALNOŚCI


Zachęcamy do zapoznania się z relacją z uroczystej inauguracji I edycji studiów!

Więcej informacji - kliknij tutajUwaga!

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji (informacje szczegółowe - zasady rekrutacji).  


Są to trzysemestralne studia podyplomowe z tematyki DATA SCIENCE w Medycynie współtworzone przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu we współpracy z Roche Polska, innowacyjną firmą farmaceutyczną.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia: deep learning, przetwarzanie obrazów, natural language processing, machine learning. Realizacja kształcenia opierać się będzie na zespołowej pracy projektowej w specjalistycznych narzędziach i aplikacjach na otwartej licencji na bazie danych medycznych.

Studia adresowane są do osób, które chciałyby pracować z bazami danych, poznać tajniki programowania w Python i realizować projekty zespołowe w najbardziej innowacyjnym obszarze - naukach biomedycznych.

Tematyka studiów

Obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • Programowanie w języku Python od podstaw
 • Narzędzia wspomagające pracę programisty (Git, bash, IDE, i inne)
 • Przetwarzanie, eksploracja, analiza statystyczna i przygotowanie danych do uczenia maszynowego
 • Budowanie modeli nauczania maszynowego oraz głębokiego nauczania maszynowego
 • Realizacja projektów w obszarach przetwarzania: języka naturalnego (NLP), obrazów (Computer Vision) oraz danych tabelarycznych
 • i inne niezbędne w pracy jako Data Scientist

W efekcie, realizacja studiów zapewni słuchaczom:

 • Praktyczne doświadczenie pracy projektowej z rzeczywistymi danymi nie tylko medycznymi
 • Zbudowanie portfolio projektów Data Science
 • Doświadczenie w pracy w zespole w metodyce Agile
 • Kompleksowe przygotowanie do przyszłej pracy w obszarze IT
 • Networking - poznawanie firm i osób z branży.

Profil kandydata - perspektywy rozwoju

Absolwenci szkół wyższych i pracownicy z niewielkim stażem zawodowym:

 • wykształcenie: około techniczne (fizyka, chemia, biotechnologia, inżyniera biomedyczna, farmacja, itp.)
 • oczekiwany rezultat: uzyskanie nowych kwalifikacji dla obszaru nauk medycznych, przebranżowienie się do IT
 • motywacja: wewnętrzna (chcę robić ciekawe rzeczy w życiu zawodowym)
 • umiejętność programowania: tak (podstawy)

Alternatywnie doświadczeni pracownicy, którzy:

 1. chcą przebranżowić się do aktywności w obszarze Data Science
 • wykształcenie i doświadczenie: informatyczne (analitycy, testerzy, programiści, itp.)
 • oczekiwany rezultat: zmiana specjalizacji, nowy zawód/kwalifikacje w obszarze badań medycznych
 • motywacja: wewnętrzna (oczekiwanie w firmie)
 • umiejętność programowania: tak (podstawy)
 1. chcą zdobyć współczesną wiedzę z zakresu technologii z zastosowaniem w obszarze medycyny
 • wykształcenie: dowolne
 • oczekiwany rezultat: zrozumienie nowych technologii w obszarze nauk medycznych, aby wzmacniać innowację w firmie
 • motywacja: zewnętrzna (oczekiwanie w firmie)
 • umiejętność programowania: tak (podstawy)

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I edycję studiów wypełniają formularz elektroniczny dostępny na naszej stronie interenetowej (ZAREJESTRUJ SIĘ) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 2. Potwierdzenie opłaty wpisowego w wysokości 500 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji na etapie rekrutacji lub niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze) - numer konta do wpłaty wpisowego (zakładka - Opłaty i Faktura VAT).
 • Kolejnym etapem rekrutacji będzie:
 1. Test wstępny w zakresie podstaw programowania na portalu e-learningowym (dane przesyłane bezpośrednio do Kandydata mailowo). Celem testu jest umożliwienie autorefleksji na temat gotowości uczestnictwa w studiach. W przypadku kłopotów z odpowiedziami na mniej niż 50% pytań zachęcamy do nadrobienia ew. zaległości.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają zwrot opłaty wpisowej.

Formularz rekrutacyjny zostanie uruchomiony w poniedziałek 11 lipca br.

Program studiów i harmonogram zajęć

Studia podyplomowe trwają 3 semestry. Łączna liczba zajęć dydaktycznych to 286 godzin (w tym zajęcia e-learningowe). Studia realizowane hybrydowo - zajęcia odbywają się stacjonarnie w laboratoriach komputerowych Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki UMP oraz zdalnie w trybie synchronicznym (online o jednym czasie) i asynchronicznym na portalu e-learningowym.

Zajęcia mają charakter głównie praktyczny i warsztatowy.

Liczba punktów ECTS: 46


RAMOWY PLAN STUDIÓW


EFEKTY UCZENIA SIĘ


Harmonogram zjazdów:

Pierwszy zjazd planowany jest na 25-26 lutego 2023 r., a zakończenie studiów na czerwiec 2024 r.

Terminy: 

I semestr          

 1. 25-26 luty- stacjonarnie w sali komputerowej - Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki ul. Rokietnicka 7, Poznań 60-806, I piętro sala 1.12
 2. 18-19 marzec- online
 3. 22-23 kwiecień- online
 4. 27-28 maj- stacjonarnie w sali komputerowej - Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki ul. Rokietnicka 7, Poznań 60-806, I piętro sala 1.12
 5. 17-18 czerwiec - online

II semestr

 1. 14-15.10.2023 r. –stacjonarnie w sali komputerowej- Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki UMP – Collegium im. Wrzoska, ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań, I piętro, s. 1.12
 2. 18-19.11.2023 r. – hybrydowo
 3. 9-10.12.2023 r. – online MS Teams
 4. 20-21.01.2024 r. – hybrydowo
 5. 24-25.02.2024 r. – hybrydowo

Zasady i warunki ukończenia studiów

- uzyskanie zaliczeń przewidzianych planem i programem studiów,

- wykonanie projektów grupowych przewidzianych planem i programem studiów:

Projekt grupowy 1: Rozwiązywanie problemu medycznego na danych ustrukturyzowanych

Projekt grupowy 2: Rozwiązywanie problemu medycznego na danych obrazowych

Projekt grupowy 3: Rozwiązywanie problemu medycznego na danych tekstowych

- egzamin – wykonanie i obrona projektu końcowego (capstone)

Opłaty i faktura VAT

Koszt udziału w studiach wynosi 7.000 zł za semestr.

Studia trwają trzy semestry.

Pełna opłata za udział w studiach wynosi 21.000 zł, którą to kwotę słuchacze będę zobowiązani do uiszczenia jednorazowo do dnia 10 lutego 2023 r. lub w trzech równych ratach po 7.000 zł przy założeniu, że pierwszą ratę należy uiścić do 10 lutego 2023 r.,  drugą do 29 września 2023 r., a trzecią do 29 lutego 2024 r.

Istnieje możliwość rozbicia opłaty na mniejsze raty (maksymalnie 10 rat).

Pracownicy UMP - rabat 10%

 

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa wynosi 500 zł i podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji na etapie rekrutacji lub niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonywać na numer konta:

56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem: Data Science, edycja I, imię i nazwisko

Indywidualny numer subkonta do wpłat czesnego zostanie podany w umowie zawarte ze słuchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Faktura VAT:

Prosimy o kontakt w tej sprawie z Sekcją Należności UMP:

e-mail: skk@ump.edu.pl, tel. 61 854 62 08

Akty prawne

Zarządzenie Rektora w sprawie uruchomienia I edycji i opłaty za studia:

Kliknij tutaj

Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia studiów:

Kliknij tutaj

Uchwała Senatu w sprawie ustalenia programu studiów:

Kliknij tutaj

 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
Zapraszamy do udziału w II edycji !

DATA SCIENCE w Medycynie. Jest to unikatowy projekt studiów podyplomowych, stworzony we współpracy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i firmy Roche Polska Sp. z o.o.

Tematyka: deep learning, przetwarzanie obrazów, natural language processing, machine learning. Zajęcia prowadzi doświadczona kadra oraz specjaliści z firmy Roche.

Magdalena Roszak (UMP), Łukasz Nawrot (Roche)

Kierownicy studiów:

Dr hab. Jacek Karczewski

Magdalena Roszak, matematyka stosowana, dr hab. n. med. i n. o zdr.

e-mail: mmr@ump.edu.pl

Dr hab. Jacek Karczewski

Jacek Karczewski, biologia eksperymentalna, dr hab. n. med.

e-mail: jkarczewski@ump.edu.pl

Koordynacja merytoryczna

Roche Polska Sp. z o.o.:

Mgr Inż. Krzysztof Sienicki

Łukasz Nawrot, informatyka, inż.

e-mail: datascience@ump.edu.pl

Mgr Inż. Krzysztof Sienicki

Krzysztof Sienicki, informatyka, mgr inż.

Koordynator kierunku:

Lilianna Kaliszan-Piotrowska 

tel. (61) 845-26-01

e-mail: datascience@ump.edu.pl


Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

ul. Rokietnicka 7 (pokój 1.21), 60-806 Poznań


Centrum Studiów Podyplomowych - rekrutacja:

Paulina Kasperowicz, tel. (61) 854 60 49 lub - 61 61

e-mail: pkasperowicz@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.