Powrót do listy kierunków

Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy nabór na 7 edycję studiów!

Początek zajęć: 16-17 listopada 2024 r.

Rekrutacja trwa do 2 listopada 2024 r. lub do momentu dostępności miejsc.

Informacje szczegółowe - zakładki poniżej.

Zapraszamy!


Uwaga!

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.  


AKTUALNOŚCI - PATRONATY

Informujemy, że Studia Podyplomowe „Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej” otrzymały PATRONAT HONOROWY Naczelnej Rady Aptekarskiej, PATRONAT MEDIALNY „Aptekarza Polskiego" oraz PATRONAT HONOROWY Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej!


Zpraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego

 

 

Kliknij w poniższy link:

Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej

 


Uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego (Dz.U. 2021 poz. 2494) za podnoszenie kwalifikacji przez uczestnictwo w studiach podyplomowych w dyscyplinie - nauki farmaceutyczne, słuchacz otrzymuje 30 punktów edukacyjnych.


Program studiów podyplomowych powstał w oparciu o zapisy Ustawy o zawodzie farmaceuty oraz „Raport - Opieka Farmaceutyczna Kompleksowa Analiza Procesu Wdrożenia” stanowiący efekt prac Zespołu ds. opieki farmaceutycznej powołanego przez Ministra Zdrowia.

W ramach studiów szczególny nacisk został położony na umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej UMP. Równocześnie, omówienie zagadnień teoretycznych zostanie dostarczone słuchaczom z wykorzystaniem narzędzi edukacji zdalnej. Materiały e-learningowe będą dostępne dla słuchaczy zarówno w przebiegu studiów, jak i po ich zakończeniu. Oprócz wiedzy potrzebnej do realizacji zajęć, znajdą się w nich także gotowe do wydrukowania materiały edukacyjne dla pacjentów.

Program obejmuje moduły tematyczne, w tym między innymi:

  • Wprowadzenie do opieki farmaceutycznej i profesjonalnego doradztwa
  • Szczepienia w aptekach
  • Profilaktykę i opiekę farmaceutyczną w chorobach przewlekłych (np. w cukrzycy, nadciśnieniu oraz astmie i POChP)
  • Opiekę farmaceutyczną nad matką i dzieckiem
  • Dostępne usługi dla pacjentów w aptece (np. Przeglądy Lekowe, Usługa Nowy Lek)
  • Edukację zdrowotną i komunikację z pacjentem
  • Pierwszą pomoc w aptece ogólnodostępnej

Profil kandydata

Studia adresowane są do farmaceutów.

Kandydat na studia wypełnia formularz w elektronicznym systemie rekrutacji dostępnym na stronie i załącza świadectwo ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja oraz potwierdzenie opłaty wpisowej.

 

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w wymiarze 179 godzin dydaktycznych, trwają dwa semestry (przewidziano 9 spotkań weekendowych). Studia pozwalają na uzyskanie 30 punktów ECTS. Forma zajęć - stacjonarnie i on-line (w dużej mierze będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej).

Ramowy program studiów i efekty uczenia się

Od edycji 6

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Harmonogram zjazdów - ed 7

Harmonogram zjazdów - ed 6


Do edycji 5

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

EFEKTY UCZENIA SIĘ

 

Dot. ed. V - harmonogram zjazdów

HARMONOGRAM ZJAZDÓW


Dot. ed. IV

Szczegółowy harmonogram zajęć - edycja IV


Dot. ed. III

Szczegółowy harmonogram zajęć - edycja III

HARMONOGRAM ZJAZDÓW - EDYCJA III


Dot. II edycji

Pierwszy zjazd w ramach II edycji planowany jest na 19-20 marca 2022 r. 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW - II EDYCJA


 

Opłaty i faktura VAT

EDYCJA 7

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 7 200,00 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach po 3 600,00 zł przy założeniu, że pierwszą ratę należy uiścić do 8 listopada 2024 r., a drugą do 2 marca 2025 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym słuchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 300 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi na etapie rekrutacji oraz w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - SP Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna, edycja 7, imię i nazwisko uczestnika (w przypadku innego płatnika),KSP00000126

Dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - rabat w wysokości 10%!


Faktura VAT

Sekcja Finansowa - e-mail: skk@ump.edu.pl, tel. 61 854 62 08

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Zasady i warunki ukończenia studiów:

  • uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych planem i programem studiów,
  • projekt dyplomowy - portfolio

Uczymy praktycznie

W ramach studiów szczególny nacisk został położony na umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.Fotorelacja - zakończenie I edycji studiów

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 lipca 2022 r. zakończyliśmy zajęcia w ramach I edycji studiów podyplomowych "Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej".

W ramach pierwszej edycji udział w studiach wzięło aż 55 słuchaczy!

Pozytywne opinie absolwentów motywują nas do dalszej, intensywnej pracy. Cieszymy się, że program studiów spotkał się z tak entuzjastycznym odbiorem!

Na zdjęciach uczestnicy I edycji wraz z kierownikami studiów.

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
UCZYMY PRAKTYCZNIE!

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Studiach Podyplomowych Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej.

Celem studiów jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia poszczególnych świadczeń farmaceutycznych, rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostępnych.

W ramach studiów szczególny nacisk został położony na umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej UMP. Wszystko to, aby ułatwić naszym słuchaczom zaimplementowanie zdobytych kwalifikacji w realizacji codziennych zadań zawodowych.

Kadra dydaktyczna, to renomowani wykładowcy akademiccy oraz praktycy aktywnie działający na rynku farmaceutycznym.

Dołącz do nas!

dr hab. n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk,Pracownia Farmacji Praktycznej i Opieki Farmaceutycznej, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

dr n. med. i n. o zdr. Łucja Zielińska-Tomczak, Zakład Edukacji Medycznej

Kierownicy Studiów


 dr hab.n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk

Pracownia Farmacji Praktycznej i Opieki Farmaceutycznej, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

e-mail: mwaszyk@ump.edu.pl 


    

dr n. med. i n. o zdr. Łucja Zielińska-Tomczak

Zakład Edukacji Medycznej

e-mail: zielinskatomczak@ump.edu.pl


    

Koordynator kierunku:

mgr farm. Weronika Guzenda

e-mail: wguzenda@ump.edu.pl,

tel. +48 606 216 049

Kontakt w sprawie rekrutacji:

tel. 61 854 60 49 lub - 61 61, -60 20

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

    

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.