Powrót do listy kierunków

Psychodietetyka z elementami immunologii

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami rozpoczęliśmy nabór na 4 edycję studiów.

Pierwszy zjazd planowany jest na 6-7 kwietnia 2024 r. Nabór prowadzony jest do momentu dostępności miejsc.


W studiach mogą uczestniczyć osoby posiadające wykształcenie wyższe, min. licencjackie (nie muszą Państwo posiadać wykształcenia kierunkowego, np. dietetyka, biotechnologia, czy psychologia). Studia mają charakter doskonalący.


Informacje szczegółowe dot. programu, kryteriów przyjęcia, terminów zajęć oraz opłat zostały podane w zakładkach poniżej.Program studiów podyplomowych powstał w oparciu o najnowsze światowe trendy łączące obszary psychologii żywienia, dietetyki i immunologii klinicznej oraz edukacji żywieniowej.

Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym (on-line i stacjonarnie) przez ekspertów UMP o bogatym doświadczeniu klinicznym i dorobku naukowym w ww. obszarach. Program ma charakter modułowy.

Na rynku edukacyjnym oferowanych jest obecnie wiele studiów podyplomowych w zakresie dietetyki ogólnej. Jednakże brakuje kursów i studiów podejmujących problematykę specjalistycznej wiedzy przydatnej dla dietetyków, psychologów, psychoterapeutów, czy też promotorów zdrowia.

Dzisiejsze spojrzenie na efektywność poradnictwa dietetycznego nie może abstrahować od uwarunkowań psychologicznych i socjo-kulturowych. Sama wiedza i umiejętności w zakresie zasad prawidłowego żywienia oraz żywienia w wybranych schorzeniach, nie jest wystarczająca, by pacjent czy klient stosował się do zaleceń. Podobnie jak w przypadku praktyki lekarskiej, także i w pracy dietetyka istnieje szereg czynników wpływających na poziom przestrzegania zaleceń przez pacjentów czy klientów. Dlatego też w naszym programie kładziemy duży nacisk na obszar edukacji i poradnictwa żywieniowego.

Drugim innowacyjnym obszarem studiów jest obszar immunologii i jej interakcji z żywieniem oraz znaczeniem dla zdrowia. We współczesnej nauce istnieje pojęcie immunodietetyki, które w Polsce nie jest jeszcze w powszechnym użyciu. Literatura przedmiotu definiuje je jako immunodietetics lub nutritional immunology. To obszar nauki badający relacje pomiędzy żywieniem a mechanizmami immunologicznymi człowieka. Przyjmuje się, że określone czynniki żywieniowe działają immunomodulująco, aktywizując bądź hamując procesy immunologiczne w sposób bezpośredni (np. receptorowo) lub za pośrednictwem mikrobioty jelitowej, wywierając korzystne bądź szkodliwe efekty w przebiegu różnych schorzeń. Wiele z badań – realizowanych już od ponad 20 lat – określa rolę prebiotyków, symbiotyków i mikroorganizmów żywności funkcjonalnej w modulowaniu korzystnej odpowiedzi immunologicznej chorego.

Istotne są również najnowsze doniesienia naukowe wskazujące, że żywność bogata w antyoksydanty, ale również żywność wpływająca na mikrobiom jelitowy redukuje ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, chorób autoimmunizacyjnych oraz nowotworów poprzez modulację odpowiednich procesów immunologicznych.

Wzajemne relacje pomiędzy dietą, układem odpornościowym i mikrobiotą jelitową stanowią obecnie jeden z najgorętszych obszarów badawczych w naukach biomedycznych.*

*(Immunonutrition, BMJ 2003;327:117; Nutritional Immunology: A Multi-Dimensional Approach PLoS Pathog. 2011 Dec; 7/12, Moleculer nutritional immunology and cancer,Journal of Oncological Sciences, Volume 4, Issue 1, April 2018; Nutritional Modulation of Immune Function: Analysis of Evidence, Mechanisms, and Clinical Relevance, Front. Immunol., 15 January 2019).

Profil kandydata

Studia podyplomowe mają charakter doskonalący i kierowane są do osób, którym wiedza z zakresu psychologicznych uwarunkowań żywienia, dietetyki klinicznej, immunologii, czy edukacji żywieniowej będzie przydatna w codziennej pracy z pacjentami/klientami/podopiecznymi.

Studia nie są studiami kwalifikacyjnymi, a zatem nie otrzymują Państwo tytułu dietetyka. Nasz kierunek ma na celu podniesienie wiedzy i kwalifikacji w zakresie psychodietetyki i immunologii.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają  elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie i załączają skany poniższych dokumentów:

 • podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (prosimy o sprawdzenie, czy dyplom został przez Państwa podpisany - miejsce pod zdjęciem)
 • Potwierdzenie opłaty wpisowej w wysokości 500 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I rata, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze) - informacje szczegółowe zakładka Opłaty.

Na adres mailowy (wskazany na etapie rekrutacji) otrzymają Państwo oświadczenie z prośbą o podpisanie i odesłanie go na adres Centrum Studiów Podyplomowych UMP.

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów. Studia mają charakter doskonalący, a nie kwalifikacyjny.

Oficjalną decyzję o przyjęciu na studia, umowę, plan zajęć oraz informacje szczegółowe otrzymają Państwo również drogą mailową po zakończeniu rekrutacji (początek marca 2021 r.) lub w momencie, kiedy uzbiera sie grupa.

Nie ma możliwości rejstracji telefonicznej lub mailowej.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia poprowadzi renomowana, aktywna zawodowo kadra doświadczonych nauczycieli akademickich o bogatym doświadczeniu klinicznym i dorobku naukowym Uniwersytetu Medycznego im. K. Macinkowskiego w Poznaniu, m.in.:


MODUŁ 1 - Podstawy dietetyki i żywienia człowieka

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej UMP

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański


MODUŁ 2 - Psychologiczne uwarunkowania odżywiania się i żywienia

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP

prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs

dr hab. n. o zdr. Rafał Wójciak


MODUŁ 3 - Dietetyka kliniczna

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej UMP

prof. dr hab. dr n. med. Paweł Bogdański

Katedra i Zakład Bromatologii UMP

prof. dr hab. n. farm. Juliusz Przysławski

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji

dr hab. n. farm. Edyta Szałek, prof. UM


MODUŁ 4 - Immunodietetyka

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UMP

dr hab. n. med. Jacek Karczewski

dr hab. n. med. Hanna Tomczak


MODUŁ 5 - Edukacja żywieniowa i jej implikacje motywacyjne, rozwojowe, profilaktyczne, terapeutyczne

Zakład Terapii Zajęciowej UMP

dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak


MODUŁ 6 - Społeczno-kulturowe uwarunkowania odżywiania się i żywienia człowieka

Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UMP

dr n. med. Rafał Staszewski

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Zajęcia trwają 2 semestry, obejmują łącznie 241 godzin dydaktycznych i prowadzone są w trybie hybrydowym (on-line i stacjonarnie) przez ekspertów UMP o bogatym doświadczeniu klinicznym i dorobku naukowym. Program ma charakter modułowy i obejmuje:

 • moduł 1 – Podstawy dietetyki i żywienia człowieka (moduł w formie on-line obowiązkowy dla osób bez wykształcenia dietetycznego);
 • moduł 2 – Psychologiczne uwarunkowania odżywiania się i żywienia;
 • moduł 3 – Dietetyka kliniczna;
 • moduł 4 – Immunodietetyka;
 • moduł 5 – Edukacja żywieniowa i jej implikacje motywacyjne, rozwojowe, profilaktyczne, terapeutyczne;
 • moduł 6 – Społeczno-kulturowe uwarunkowania odżywiania się i żywienia człowieka.

Ramowy program studiów

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota/niedziela), co 3-4 tygodnie, począwszy od 6-7 kwietnia 2024 r. Zakończenie studiów planowane jest na marzec 2025 r.

Zajęcia realizowane są w systemie hybrydowych (stacjonarnie i on-line), zgodnie z ramowym programem studiów. Planuje się 9 zjazdów stacjonarnych i 3 zdalne (on-line).

EDYCJA 4

Harmonogram zjazdów – edycja 4:

 1. 06-07.04.2024
 2. 27-28.04.2024
 3. 18-19.05.2024
 4. 08-09.06.2024
 5. 29-30.06.2024
 6. 28-29.09.2024
 7. 19-20.10.2024
 8. 16-17.11.2024
 9. 14-15.12.2024
 10. 18-19.01.2025
 11. 22-23.02.2025
 12. 22-23.03.2025


Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w formie studiów, harmonogramie i kadrze dydaktycznej kierunku. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Opłaty i faktura VAT

 EDYCJA 4

 • Czesne

Opłata za udział w 4 edycji studiów wynosi 10.900 zł, płatna jednorazowo lub w dwóch równych ratach semestralnych po 5.450 zł w terminach:

 • I rata do 27 marca 2024 roku,
 • II rata do 1 października 2024 roku.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Pracownicy UMP - rabat 10%!

 • Opłata wpisowa

Opłata wpisowa (płatna na etapie rekrutacji): 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych na etapie rekrutacji, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Psychodietetyka, 4 edycja, imię i nazwisko słuchacza, KSP0000111

 • Faktura VAT

W celu otrzymania faktury VAT prosimy o kontakt:

Sekcja Należności UMP

e-mail: skk@ump.edu.pl

tel. 61 854 60 51 lub 61 854 62 08


 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego przeprowadzanego na zakończenie studiów w formie testu pisemnego oraz 80 % obecność na zajęciach.

Akty prawne

 • Zarządzenie nr 123/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 października 2023 roku
 • Zarządzenie nr 138/22 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2022 r.
 • Zarządznie nr 57/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2021 roku
 • Zarządzenie nr 150/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2020 roku
 • Uchwała nr 348/20 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 roku

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Program studiów podyplomowych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynkowe związane z profilaktyką i leczeniem chorób cywilizacyjnych przez profesjonalistów, jak również z indywidualną potrzebą poszerzania wiedzy na temat dobrostanu fizycznego i psychicznego (well-being).

Dzisiejsze spojrzenie na efektywność poradnictwa dietetycznego nie może abstrahować od uwarunkowań psychologicznych i socjo-kulturowych. Drugim innowacyjnym obszarem studiów jest obszar immunologii i jej interakcji z żywieniem oraz znaczeniem dla zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną dot. studiów podyplomowych Psychodietetyka z elementami immunologii.

Dr hab. n. med. Jacek Karczewski

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UMP

Prof. dr hab. Paweł Bogdański

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej UMP

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 61 61, - 62 67, - 60 49, - 60 09

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl 

 


Kierownicy studiów

prof. dr hab. Paweł Bogdański

e-mail: pbogdanski@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej UMP

dr hab. n. med. Jacek Karczewski

e-mail: jkarczewski@ump.edu.pl

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UMP

(Kierownik merytoryczny)

 

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.