Powrót do listy kierunków

Terapie wspierające w onkologii - SUPPORTIVE CANCER CARE

Szanowni Państwo,
 
trwa nabór na 2 edycję.
Początek zajęć - 16/17 listopada 2024 r.

Zapraszamy!


Jest to alternatywna propozycja dla osób zainteresowanych PSYCHOONKOLOGIĄ. Proponowany program został ujęty w szerszej perspektywie.


Uwaga!

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.  
Supportive cancer care, czyli terapie wspierające w onkologii stanowią rodzaj opieki świadczonej w celu poprawy jakości życia osób cierpiących na chorobę nowotworową poprzez zapobieganie lub leczenie, tak wcześnie, jak to możliwe, objawów choroby i skutków ubocznych spowodowanych leczeniem choroby i jej następstw.

Supportive cancer care wykorzystuje metody oparte na dowodach naukowych, aby zapobiegać szeroko pojętym skutkom ubocznym leczenia  nowotworu. Nie ma na celu bezpośredniego leczenia choroby nowotworowej, lecz wspieranie pacjentów i ich rodzin podczas konwencjonalnego leczenia. Jej celem jest zaspokojenie fizycznych i psychospołecznych potrzeb pacjentów w trakcie leczenia, jak również po zakończeniu terapii onkologicznej w celu poprawy jakości ich życia.

Terapie mogą obejmować wsparcie żywieniowe, leczenie bólu, behawioralne usługi zdrowotne i rehabilitację onkologiczną. Każdy pacjent z chorobą nowotworową od jej wczesnych stadiów aż do końca życia może skorzystać z opieki wspierającej. Supportive cancer care obejmuje również opiekę paliatywną lub tzw. opiekę zapewniającą komfort.Opieka wspierająca obejmuje także wsparcie fizyczne, psychologiczne, społeczne i duchowe dla pacjentów i ich rodzin. Istnieje wiele rodzajów opieki wspomagającej w onkologii. Przykłady obejmują leczenie bólu, wsparcie żywieniowe, poradnictwo, ćwiczenia, muzykoterapię, relaksacje, medytację czy opiekę paliatywną. Opieka wspierająca może być świadczona wraz z innymi metodami leczenia od momentu rozpoznania do końca życia.

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest wprowadzenie i zastosowanie wybranych form terapii wspierających w onkologii, których efekty są uznane i  potwierdzone w licznych badaniach klinicznych prowadzonych na świecie w oparciu o Evidence Based Medicine, rekomendowane przez światowe towarzystwa onkologiczne lub instytuty leczenia chorób nowotworowych.

Będziemy je określać jako praktyczne nabywanie kompetencji, koncentrujące się na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie wsparcia pacjenta i jego rodziny w trakcie i po zakończeniu leczenia onkologicznego, jak również umożliwienie szybszego odczuwanego powrotu do sprawności psychofizycznej poprzez wykorzystanie różnych czynności medycznych i zdrowotnych.

Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie do:

 • współodpowiedzialności za aktywizację indywidualną i społeczną, zdrowie (ujmowane holistycznie), dobre samopoczucie jednostek, grup ludzkich i społeczeństwa w obliczu zagrożeń dla zdrowia i życia, spowodowanych wpływem chorób nowotworowych, długotrwałym wpływem warunków terapeutycznych i środowiskowych lub przejawiania zachowań niekorzystnych dla ich funkcjonowania;
 • profesjonalnej działalności terapeutycznej umożliwiającej rozwinięcie aktywności podnoszących jakość życia poprzez aktywizację jednostek i grup (w tym rodzin) oraz aktywizację i integrację grup ludzkich;
 • wzbogacenia dotychczasowego warsztatu zawodowego o umiejętności prowadzenia terapii wspierających leczenie onkologiczne.

Zasady rekrutacji

Słuchaczami Studiów mogą być absolwenci uczelni wyższych z dyplomem magisterskim i licencjackim. Decyduje kolejność zgłoszeń i zainteresowania słuchacza zgodne z programem studiów.

Sposób postępowania kwalifikacyjnego:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe „Terapie wspierające w onkologii - Supportive Cancer Care” wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) dostępny na stronie kierunku i załączają skan:

 • dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub licencjackich;  
 • skan potwierdzenia opłaty wpisowej.

Nie prowadzimy rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

Profil kandydata

Studia adresowane są do personelu medycznego, w tym lekarzy różnych specjalności, szczególnie onkologów i lekarzy rodzinnych, chorób wewnętrznych, rehabilitacji medycznej oraz pielęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, psychologów, psychoterapeutów, logopedów, pracowników socjalnych oraz członków rodzin dotkniętych chorobą nowotworową, jak i również samych pacjentów.

Słuchaczami Studiów mogą być absolwenci uczelni wyższych z dyplomem magisterskim i licencjackim. Decyduje kolejność zgłoszeń i zainteresowania słuchacza zgodne z programem studiów.

Program kształcenia i harmonogram

Studia trwają 2 semestry. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych to 222 godz. dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w wybrane weekendy (raz lub dwa razy w miesiącu) Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej na terenie kampusu uniwersyteckiego (Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8 w Poznaniu).

Studia pozwalają na uzyskanie 45 punktów ECTS. W dużej mierze zajęcia mają charakter warsztatowy (87 godz. zajęć ćwiczeniowych).

PROGRAM STUDIÓW - kliknij tutaj

 

Harmonogram zjazdów – edycja I , I semestr:

 • 23-24 marca 2024 r.
 • 13-14 kwietnia 2024 r.
 • 27-28 kwietnia 2024 r.
 • 18-19 maja 2024 r.
 • 08-09 czerwca 2024 r.

Daty drugiego semestru zostaną podane w późniejszym terminie. Zajęcia zostaną zkończone w lutym 2025 r. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) nie prowadzimy zajęć.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach (słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 80% zajęć), uzyskanie zaliczeń z objętych planem przedmiotów i pozytywnych ocen egzaminów cząstkowych w określonych terminach oraz złożenie egzaminu końcowego.

Egzamin końcowy odbywa się w formie testu pisemnego, podsumowującego wiedzę zdobytą w toku studiów.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Opłaty

EDYCJA II

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 7.400 zł, z możliwością dokonywania płatności jednorazowo lub w ratach przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 3.700 zł, w następujących ratach:

 • I rata do dnia 8 listopada 2024 r.
 • II rata do dnia 2 marca 2025 r.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze raty.

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa wynosi 300 zł i podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, rezygnacji na etapie rekrutacji, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe Terapie wspomagające w onkologii , edycja 2, imię i nazwisko uczestnika, KSP0000127

Zarządzenie Nr 51/24

Kadra dydaktyczna

dr hab. n. med. Katarzyna Hojan - kierownik studiów


Zajęcia poprowadzi renomowana kadra wykładowców akademickich Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, pracownicy Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz praktycy i specjaliści na co dzień pracujący z pacjentami onkologicznymi.

prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

prof. dr hab. Katarzyna Derwich

prof. dr hab. Mariola Pawlaczyk

dr hab. Ewa Deskur-Śmielecka

dr hab. Maria Litwiniuk, prof. UMP

dr hab. Iwona Malicka, prof. AWF

dr hab. Słwomir Marszałek

dr Ilona Bar-Letkiewicz

dr Katarzyna Cieślak

dr Mirosława Cylkowska-Nowak

dr Wojciech Strzelecki

dr Tomasz Trzmiel

mgr Dominika Kozłowska-Wojnar

mgr Monika Smólska

mgr Anna Pieczyńska

mgr Agnieszka Wasilczyk-Kryger

 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w I edycji studiów podyplomowych "Terapie wspierające w onkologii - Supportive cancer care". Studia trwają dwa semestry, a program obejmuje zagdanienia z zakresu rehabilitacji onkologicznej, wsparcia żywieniowego, leczenia bólu, psychoterapii, czy stosowania metod alternatywnych.

Supportive cancer care, czyli terapie wspierające w onkologii stanowią rodzaj opieki świadczonej w celu poprawy jakości życia osób cierpiących na chorobę nowotworową poprzez zapobieganie lub leczenie, tak wcześnie, jak to możliwe, objawów choroby i skutków ubocznych spowodowanych leczeniem choroby i jej następstw.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra wykładowców akademickich oraz specjalistów z zakresu pracy z pacjentem onkologicznym.

Jest to ciekawa alternatywa dla osób zainteresowanych psychoonkologią.

Serdecznie zapraszamy!

dr hab. n. med. Katarzyna Hojan, prof. UMP

Zakład Terapii Zajęciowej UMP

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

Centrum Studiów Podyplomowych

mgr Barbara Jaracz - tel. 61 854 60 20

lub - 62 67, - 61 61, - 60 09

e-mail: bjaracz@ump.edu.pl lub podyplomowe@ump.edu.pl


KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. n. med. Katarzyna Hojan, prof. UMP

e-mail: khojan@ump.edu.pl


KOORDYNATOR KIERUNKU

mgr Izabela Łazar

e-mail: izalazar@ump.edu.pl

tel. (61) 854-65-73 sekretariat

ZAKŁAD TERAPII ZAJĘCIOWEJ,

UL. ŚWIĘCICKIEGO 6

60-781 POZNAŃ

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.