Powrót do listy kierunków

Estetyka Twarzy

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 124/2020 od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych prowadzone są w formie zdalnej.

Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.

Rekrutacja na edycję 7. została zakończona.


Zdjęcia śpiewaków

Dnia 19 maja 2019 roku o godzinie 12:00 w sali B231 Centrum Stomatologii przy ul. Bukowskiej 70 podczas zakończenia V edycji Studiów Podyplomowych „Estetyka Twarzy” zostanie wystawiony występ artystyczny z udziałem ŚPIEWAKA - TENORA MICHAŁA MARCA i MAGDALENY NOWACKIEJ-KLEBAN solistki Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Wstęp wolny.

» Program
» Nota biograficzna - Michał Marzec
» Nota biograficzna - Magdalena Nowacka


Celem studiów podyplomowych „Estetyka Twarzy” jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i określonych umiejętności praktycznych z zakresu:

 • znajomości topografii, budowy anatomicznej i histologicznej struktur obszaru wykonywania zabiegów medycyny estetycznej w obrębie twarzy i szyi,
 • diagnozowania problemów estetycznych twarzy i szyi,
 • postępowania prewencyjnego w biologicznym starzeniu twarzy i szyi,
 • korekty estetyki uśmiechu przy zastosowaniu zintegrowanego leczenia stomatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ortodoncji i medycyny estetycznej,
 • leczenia korekcyjnego wybranych problemów estetycznych skóry twarzy z wykorzystaniem metod medycyny estetycznej,
 • wybranych aspektów prawa medycznego, bioetyki, ochrony własności intelektualnej, psychologii klinicznej.

Profil kandydata

O przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie Estetyki Twarzy mogą ubiegać się absolwenci Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarskiego z Oddziałami Stomatologicznymi lub Wydziałów Lekarsko-Stomatologicznych, posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty lub lekarza, natomiast w przypadku osób odbywajacych staż podyplomowy - ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty lub lekarza.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie Estetyki Twarzy wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. dyplom ukończenia studiów lekarskich lub lekarsko-dentystycznych,
 2. prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty lub lekarza, dwie pierwsze i dwie ostatnie strony
 3. dowód opłaty wpisowego w wysokości 500 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze).

  Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
  56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
  z dopiskiem - Estetyka Twarzy edycja VII

Nie ma rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studium.

Sylwetka absolwenta

Zapraszamy zarówno lekarzy jak i lekarzy stomatologów zainteresowanych wieloaspektowo estetyką twarzy; program jest nowatorski i tak przygotowany, by lekarze wzbogacili wiedzę i umiejętności w zakresie stomatologicznym, a lekarze stomatolodzy - z dziedzin medycznych. Studia Podyplomowe są zarówno dla młodych lekarzy jak i starszych, którzy mogą podzielić się swoim bogatym doświadczeniem, zdobywając przy okazji nowy poszerzony obszar oferty we własnych praktykach, a może i dla siebie.

Program kształcenia

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Estetyka Twarzy jest, po zaliczeniu teoretycznym i/lub praktycznym przedmiotów, przystąpienie do końcowego egzaminu, napisanie i złożenie pracy dyplomowej u Kierownika Studiów oraz obrona pracy dyplomowej po recenzji. Obrona będzie krótką prezentacją multimedialną (maksymalnie do 15 slajdów) z dyskusją, odbywającą się w pełnym gronie studentów Studiów Podyplomowych „Estetyka Twarzy” i wykładowców zgodnie z wybranym zakresem pracy dyplomowej.

Opłaty

Opłata za 3 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 15.000 zł, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości  5.000 zł w terminach:  1.02.2020 r., 1.08.2020 r., 1.12.2020 r.

Wpisowe: 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Estetyka Twarzy edycja VII

 

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

Zapraszamy zarówno lekarzy, jak i lekarzy stomatologów zainteresowanych wieloaspektowo estetyką twarzy. Program jest nowatorski i tak przygotowany, aby lekarze wzbogacili wiedzę i umiejętności o zakres stomatologiczny, a lekarze stomatolodzy z dziedzin medycznych. Studia Podyplomowe są adresowane zarówno do młodych lekarzy, jak i tych, którzy mogą podzielić się swoim bogatym doświadczeniem, a tym samym poszerzyć swoją wiedzę.

 

Kontakt

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
ul. Bukowska 70
60–812 Poznań
tel:/fax: 61 854 70 68
email: klinika.ortodoncji@ump.edu.pl, http://www.ortodoncja.ump.edu.pl/

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.