Powrót do Strony Głównej

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego

Coll. Maius, pok. 003-004 (parter)

ul. Fredry 10
61-701 Poznań

 

Informacja w sprawie studiów podyplomowych - tel. 61 854 61 61 lub 61 854 60 20 lub 61 854 60 49

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl


  lic. Paulina Kasperowicz

Informacja w sprawie studiów i kursów podyplomowych


tel.: 61 854 60 49 (w godz. 9:00-14:00, od poniedziałku do czwartku)
e-mail: pkasperowicz@ump.edu.pl


 mgr Dajana Maćkowiak

Kształcenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych oraz informacja dot. studiów podyplomowych


tel.: 61 854 61 61
e-mail: dmackowiak@ump.edu.pl


mgr Katarzyna Świątkowska

Kształcenie specjalizacyjne farmaceutów


tel.: 61 854 62 83
e-mail: kursfarm@ump.edu.pl


mgr Barbara Jaracz

Kształcenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy-dentystów oraz informacja dot. studiów podyplomowych


tel.: 61 854 60 20
e-mail: bjaracz@ump.edu.pl


mgr Hanna Więczkowska

Kształcenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy-dentystów oraz informacja dot. studiów podyplomowych


tel.: 61 854 62 34
e-mail: hwieczko@ump.edu.pl


mgr Anna Lewczuk

Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego


tel.: 61 854 62 67
e-mail: alewczuk@ump.edu.pl

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.