Powrót do listy kierunków

Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na X edycję SP "Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej" - nabór od 7 marca 2023r.

Pierwszy zjazd planowany jest na 28-29 października 2023 r. Harmonogram zjazdów oraz informacje szczegółowe dotępne są w zakładkach poniżej.

Serdecznie zapraszamy!


Oficjalną decyzję o przyjęciu wraz z umową i planem zajęć, otrzymają Państwo po zamknięciu rekrutacji.

 


Opinia jednego z uczestników studiów:

Profil kandydata

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, tzn. posiadających dyplom ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe „Geriatria z Elementami Gerontologii i Opieki Paliatywnej” wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skan:

  • dyplomu ukończenia studiów I-go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (informacje szczegółowe: zakładka Opłaty)

Nie ma rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

Sylwetka absolwenta

Zadaniem Studiów jest przygotowanie kadry dla wszystkich jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych chorzy starsi. Celem ich jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym.

 

Program kształcenia

EDYCJA X

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 169 godzin realizowanych w formie hybrydowej z wykładowcami (łącznie 1475 godziny dydaktyczne, w tym 1306 godz. samokształcenia). Dwa semestry obejmują 8 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu. Pierwsze 7 zjazdów obejmuje 12-13 godzin zajęć w sobotę i 8-10 godz. w niedzielę. Podczas ostatniego zjazdu zajęcia niedzielne to tylko 3-godzinny test egzaminacyjny. Słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć. Przypadki nieobecności na większej liczbie godzin będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Program studiów

Harmonogram zjazdów - edycja X

I. 28-29.10.2023 - Microsoft Teams

II. 18-19.11.2023 - Microsoft Teams

III. 09-10.12.2023 - Spotkanie stacjonarne

IV. 20-21.01.2024 - Microsoft Teams

V. 10-11.02.2024 - Microsoft Teams

VI. 16-17.03.2024 - Microsoft Teams

VII. 13-14.04.2024 - Microsoft Teams

VIII. 05.2024 - Spotkanie stacjonarne

zajęcia w soboty: 9.00 - 19.30*

zajęcia w niedziele: 9.00 - 16.00*

*Pracownia Geriatrii Katedry i Klinki Medycyny Paliatywnej UM zastrzega możliwość zmiany terminów zjazdów w uzasadnionych sytuacjach.

 


Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 169 godzin realizowanych w formie hybrydowej z wykładowcami (łącznie 1475 godziny dydaktyczne, w tym 1306 godz. samokształcenia). Dwa semestry obejmują 8 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu. Pierwsze 7 zjazdów obejmuje 12-13 godzin zajęć w sobotę i 8-10 godz. w niedzielę. Podczas ostatniego zjazdu zajęcia niedzielne to tylko 3-godzinny test egzaminacyjny. Słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć. Przypadki nieobecności na większej liczbie godzin będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Program studiów

Harmonogram zjazdów - edycja IX

I. 19-20.11.2022

II. 10-11.12.2022

III. 14 - 15.01.2023

IV. 18-19.02.2023

V. 18-19.03.2023

VI. 22-23.04.2023

VII. 13-14.05.2023

VIII. 17-18.06.2023

zajęcia w soboty: 9.00 - 19.30*

zajęcia w niedziele: 9.00 - 16.00*

*Pracownia Geriatrii Katedry i Klinki Medycyny Paliatywnej UM zastrzega możliwość zmiany terminów zjazdów w uzasadnionych sytuacjach.

 

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w formie pisemnej (test).

Opłaty

EDYCJA X

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 3.900 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach po 1.950 zł w terminach: 16 października 2023 r. oraz 26 lutego 2024 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

 

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji wynosi 100 zł  i nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego oraz nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać w momencie rejestracji na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia podyplomowe Geriatria i Gerontologia, edycja X, imię i nazwisko słuchacza, KSP0000081

*jeśli płatnikiem nie jest słuchacz, w tytule przelewu bardzo prosimy o podanie nazwiska uczestnika studiów

Zarządzenie 25/2023


 

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 3.500 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach po 1.750 zł w terminach: 10 listopada 2022 r. oraz 20 lutego 2023 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

 

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji wynosi 100 zł  i nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego oraz nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać w momencie rejestracji na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia podyplomowe Geriatria i Gerontologia, edycja IX, imię i nazwisko słuchacza, 500-05-231

*jeśli płatnikiem nie jest słuchacz, w tytule przelewu bardzo prosimy o podanie nazwiska uczestnika studiów

Zarządzenie nr 120/22

Zarządzenie nr 63/22

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Intensywne starzenie wymusza dostosowanie systemu opieki nad starszymi osobami do zmieniającej się sytuacji, a to wymaga przygotowania wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje z różnych dziedzin, niezbędne dla zwiększenia efektywności podejmowanych działań na rzecz tych chorych. Studia obejmują różne podejścia do starszych pacjentów uzależnione od ich potrzeb, ale i możliwości ich zaspokojenia. Pozwalają nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w pracy z pacjentem w wieku podeszłym.

Kontakt

Pracownia Geriatrii
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
os. Rusa 55
61-245 Poznań
fax 61 8738-303
e-mail: geriatria-wl1@ump.edu.pl

Koordynator kierunku:

dr Sylwia Kropińska

tel. 61 854 60 09, e-mail: skropins@ump.edu.pl

W sprawie rekrutacji:

mgr Dajana Maćkowiak

tel. 61 854 61 61, e-mail: dmackowiak@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.