Powrót do listy kierunków

Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że rozpoczęliśmy nabór na 2 edycję studiów! Rekrutacja trwa do 7 marca 2021 r. lub do momentu dostępności miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Pierwsza edycja studiów spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników.

 

Pierwszy zjazd planowany jest na 27/28 marca 2021 r. Forma zajęć będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej.

 

Informacje szczegółowe - poniżej.

 

Zapraszamy!


Dot. zajęć w ramach I edycji

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 124/2020 od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych prowadzone są w formie zdalnej.

Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.


Zapraszamy do obejrzenia filmu:


Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest rozwój wiedzy w obszarze współczesnych metod ukierunkowanych na pomoc wybranej grupie osób, jakimi są dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Słuchacze naszych studiów będą posiadać umiejętności planowania procesu terapeutycznego oraz wdrażania strategii terapeutycznych. Program powstał w oparciu o współczesne badania naukowe i uwzględnia kompleksowe strategie postępowania terapeutycznego oraz jest zgodny ze standardami Evidence-Based Medicine.

Wśród kadry dydaktycznej, m.in. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień (Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UMP), prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs (Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej UMP), czy prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski (Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji UMP).

Studia podyplomowe Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu stanowić będą uzupełnienie wiedzy z dziedzin: psychologii, pedagogiki, medycyny, logopedii i innych form rehabilitacji.

Profil kandydata

Słuchaczami mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe, minimum licencjackie, zainteresowane tematyką wspierania rozwoju osób z autyzmem, tj. nauczyciele, terapeuci, psychologowie, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, a także rodzice lub opiekunowie dzieci ze spektrum autyzmu.

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Dot. II edycji studiów

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 202 godziny dydaktyczne.

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu (sobota-niedziela). Pierwszy zjazd planowany jest na 27-28 marca 2021 r. Zakończenie studiów - luty 2022 r.

Forma zajęć (stacjonarnie lub on-line) uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej. Informacja ta zostanie podana na początku marca 2021 r.

Harmonogram zajęć

Szczegółowy plan zajęć otrzymają Państwo na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program studiów


Dot. I edycji studiów

Harmonogram zjazdów - edcja I


Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w formie studiów, harmonogramie i kadrze dydaktycznej kierunku.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

 

Opłaty

Opłata za udział w studiach wynosi 6300 zł  - płatne jednorazowo lub w dwóch równych ratach w terminach:

  • I rata w wysokości 3150 zł płatna do 17 marca 2021 r. (umniejszona o opłatę wpisową)
  • II rata w wysokości 3150 zł płatna do 1 października 2021 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo również drogą mailową oficjalną decyzję o przyjęciu oraz plan zajęć.

Pracownicy UMP - 10% rabat!

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji wynosi 250 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego - pierwszej raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać w momencie rejestracji na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia podyplomowe Kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu, edycja II, imię i nazwisko słuchacza

 

Zarządzenie Rektora UMP nr 148/2020

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają:

  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (ważne, aby dyplom był podpisany przez słuchacza - miejsce pod zdjęciem);
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (szczegóły - zakładka: Opłaty).

Nie prowadzimy rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych są pozytywne wyniki testu wiedzy odbywającego się w drugim semestrze, obejmującego przedmioty kończące się egzaminem z całego toku studiów oraz 90 % obecności na zajęciach.

Ponadto, każdy słuchacz zobowiązany jest do odbycia 20h praktyk w placówkach, w których przebywają osoby z autyzmem; przedszkola, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rehabilitacyjne, gabinety terapeutyczne itd. - informacje szczegółowe dot. praktyk zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym podczas pierwszego zjazdu.

Możliwość odbycia praktyki będzie dostosowana do sytuacji epidemicznej.

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. o zdr. Anna Kostiukow

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ostatnich dekadach odnotowuje się wzrost występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders). Wynika to, m.in. z większej świadomości dotyczącej kryteriów diagnostycznych oraz dostępu do metod oceny. W Polsce brakuje kompleksowego sytemu wsparcia rodziców dzieci ze spektrum, jak i nauczycieli terapeutów.

Zapraszamy do udziału w I edycji studiów. Program adresowany jest do osób zainteresowanych tematyką wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. do nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, a także rodziców lub opiekunów.

Kontakt
 
 
Koordynator kierunku - mgr Piotr Poniewierski
tel. 508 729 490
 
Kierownik kierunku - dr Anna Kostiukow
tel. 501 743 155
e-mail: annakostiukow@wp.pl
 
Informacje związane z rekrutacją i dostępnością miejsc:
tel. 61 854 61 61 lub - 60 20
Centrum Studiów Podyplomowych UMP
 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
61-545 Poznań
 
 
Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.