Powrót do listy kierunków

Podologia praktyczna

Rekrutacja zakończona.

Nabór na kolejną edycję rozpocznie sie jesienią 2022 r.

Podologia zajmuje się profilaktyką, wspomaganiem leczenia, samym procesem leczenia oraz doborem prawidłowej pielęgnacji kończyn dolnych. Jest specjalizacją z pogranicza kosmetologii i medycyny, która wymaga intensywnego rozwoju. Nauka ta łączy wiedzę wielu kierunków, tj.: diabetologii z leczeniem stopy cukrzycowej, dermatologii, chirurgii, flebologii, ortopedii, techniki ortopedycznej, pielęgniarstwa, fizjoterapii, oraz kosmetologii.

Wiedza specjalistów na temat pielęgnacji stóp jest nadal stosunkowo mała. Również świadomość pacjentów, w jaki sposób można leczyć, czy wspomagać leczenie, jest bardzo niewielka. Nowoczesne techniki podologiczne w prosty sposób pozwalają niwelować, zachowywać profilaktykę, a także wspomagają leczenie, a nawet w sposób nieinwazyjny leczą zmiany chorobowe.

Praca z osobami z dolegliwościami kończyn dolnych wymaga specjalistycznego zespołu interdyscyplinarnego, który zapewni ochronę zdrowia, jak również zadba o edukację i doprowadzi do pełnej sprawności stopy oraz całej kończyny dolnej.


Program kształcenia oraz harmonogram zjazdów

Celem studiów podyplomowych „Podologia Praktyczna” będzie zapoznanie słuchacza z:

 • podstawowymi czynnościami podologicznymi
 • zabiegami związanymi z profilaktyką, pielęgnacją oraz wspomaganiem leczenia wrastającej płytki paznokciowej
 • zabiegami związanymi z likwidowaniem nadmiernego rogowacenia naskórka oraz zapobieganiem powstawania nowych zmian rogowych
 • zabiegami związanymi z leczeniem zainfekowanej płytki paznokciowej
 • zabiegami związanymi z pielęgnacją stopy cukrzycowej oraz stopy reumatoidalnej
 • badaniami na platformie diagnozującej ustawienie stóp oraz odpowiedni dobór odciążeń
 • zabiegami związanymi z rekonstrukcją płytki paznokciowej
 • zabiegami związanymi z technikami manualnymi wspomagającymi leczenie oraz leczniczymi w obrębie kończyn dolnych

Celem studiów będzie również zaznajomienie słuchacza z leczeniem:

 • chorób dermatologicznych
 • chorób naczyń krwionośnych
 • chorób ortopedycznych
 • ran owrzodzeń podudzi
 • ran stopy cukrzycowej
 • ran stopy reumatoidalnej
 • wrastającego paznokcia

Słuchacz będzie miał także możliwość poznania różnych technik inwazyjnych oraz nieinwazyjnego leczenia chorób kończyn dolnych związanych z chorobami układu pokarmowego, układu krążenia, układu endokrynologicznego oraz innych, pozostałych układów. Ponadto, będzie uczestniczył w warsztatach leczenia stopy cukrzycowej, zabiegów chirurgicznych leczenia wrastającego paznokcia oraz usuwania osteofitów z paliczków dystalnych palców stóp. Będzie to bezpośredni kontakt z pacjentem, chirurgiem oraz lekarzem specjalistą stopy cukrzycowej w poradniach przyszpitalnych. Studia mają wymiar praktyczny, dlatego główną formą prowadzonych zajęć będą ćwiczenia.

Harmonogram zjadów dla II edycji będzie dostępny niebawem.

Szczegółowy program kształcenia:

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 

Harmonogram - edycja I

HARMONOGRAM ZJAZDÓW


Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w formie studiów, harmonogramie i kadrze dydaktycznej kierunku.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Profil kandydata

Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, co najmniej na poziomie licencjackim, związanych z takimi kierunkami jak:

 1. Kosmetologia,
 2. Ratownictwo medyczne,
 3. Pielęgniarstwo,
 4. Położnictwo,
 5. Fizjoterapia,
 6. Lekarski.

Osoby posiadające inne wykształcenie niż w/w, ale mające doświadczenie lub pracujące w branży podologicznej, a chcące podjąć studia proszone są o kontakt z dr Ewą Pelant - e-mail: ewalawniczak@ump.edu.pl

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny dostępny na stronie (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 • podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (prosimy o sprawdzenie, czy dyplom został przez Państwa podpisany - miejsce pod zdjęciem)
 • Potwierdzenie opłaty wpisowej w wysokości 500 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze) - informacje szczegółowe zakładka Opłaty.

Na adres mailowy (wskazany na etapie rekrutacji) otrzymają Państwo oświadczenie z prośbą o podpisanie i odesłanie go na adres Centrum Studiów Podyplomowych UMP.

Decyduje kolejność zgłoszeń, wykształcenie kierunkowe (szczegóły - profil kandydata) oraz zainteresowania zgodne z programem studiów.

Oficjalną decyzję o przyjęciu na studia, umowę, plan zajęć oraz informacje szczegółowe otrzymają Państwo również drogą mailową po zakończeniu rekrutacji, tj. po 25 października 2021 r.

Opłaty i faktura VAT

 

 • Czesne dla edycji II

Opłata za udział w II edycji studiów wynosi 8 900 zł, płatna jednorazowo w całości w dwóch równych ratach semestralnych.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym słuchaczem po zakończeniu rekrutacji. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze raty (maksymalnie 5 rat)

Pracownicy UMP - 10% rabat!

 • Opłata wpisowa

Opłata wpisowa (płatna na etapie rekrutacji): 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Podologia praktyczna, II edycja, imię i nazwisko słuchacza

 • Faktura VAT

W celu otrzymania faktury VAT prosimy o kontakt:

Sekcja Należności UMP

e-mail: skk@ump.edu.pl

tel. 61 854 60 51 lub 61 854 62 08

 • Czesne dla I edycji

Opłata za udział w I edycji studiów wynosi 8 000 zł, płatna jednorazowo w całości do 15 marca 2020 r. lub w dwóch równych ratach po 4 000 zł w terminach:

I rata - do 15 marca 2021 r. (umniejszona o opłatę wpisową)

II rata - do 1 października 2021 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze raty (maksymalnie 5 rat)

Pracownicy UMP - 10% rabat!

 • Opłata wpisowa

Opłata wpisowa (płatna na etapie rekrutacji): 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Podologia praktyczna, I edycja, imię i nazwisko słuchacza

 • Faktura VAT

W celu otrzymania faktury VAT prosimy o kontakt:

Sekcja Należności UMP

e-mail: skk@ump.edu.pl

tel. 61 854 60 51 lub 61 854 62 08

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, 90% obecność na zajęciach oraz praktyczne wykonanie zabiegu podologicznego. Egzamin odbędzie się na ostatnim zjeździe, przybierze on formę praktycznego wykonania zabiegu na modelach.

Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie podologii praktycznej.

Akty prawne

 • Zarządzenie nr 70/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2020
 • Zarządzenie nr 152/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2020 roku
 • Uchwała nr 350/20 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 roku

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną kierunku stanowią doświadczeni wykładowcy akademiccy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz praktycy, którzy na co dzień pracują z pacjentami.

Zajęcia poprowadzą, m.in.:

Dr hab. n. med. Justyna Gornowicz-Porowska, kierownik studiów

Prof. dr hab. dr n. med. Tomasz Banasiewicz


Prof. dr hab. dr n. med. Mariola Pawlaczyk

dr hab. n. med. Aleksandra Uruska

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko

dr n. med. Mikołaj Dąbrowski

dr n. o zdr. Katarzyna Głodowska

dr n. o zdr. Ewa Pelant

 

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. n. med. Justyna Gornowicz-Porowska

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Studiach Podyplomowych Podologia Praktyczna prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Podologia jest bardzo dobrze rozwiniętą dziedziną medycyny na świecie, w Polsce dopiero powstaje. Jest specjalizacją z pogranicza kosmetologii i medycyny, która wymaga intensywnego rozwoju i łączy wiedzę z takich kierunków, jak: diabetologii z leczeniem stopy cukrzycowej, dermatologii, chirurgii, flebologii, ortopedii, techniki ortopedycznej, pielęgniarstwa, fizjoterapii, oraz kosmetologii.

Praca z osobami z dolegliwościami kończyn dolnych wymaga specjalistycznego zespołu interdyscyplinarnego, który zapewni ochronę zdrowia, jak również zadba o edukację i doprowadzi do pełnej sprawności stopy oraz całej kończyny dolnej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym programem i czekamy na Państwa w ramach zajęć drugiej edycji!

 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej UMP

dr hab. n. med. Justyna Gornowicz-Porowska

Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry

dr n. o zdr. Ewa Pelant

Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry

 

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego

tel. 61 854 61 61

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

Koordynator kierunku:

mgr Ewa Szczerbaczewicz, tel. (61) 854-74-95, e-mail: ewasz@ump.edu.pl

W kwestiach merytorycznych (program studiów/kwalifikacje):

dr Ewa Pelant, e-mail: ewalawniczak@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.