Powrót do listy kierunków

Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

Szanowni Państwo,

Nabór na 2 edycję rozpocznie się w październiku 2023 r., a początek zajęć planowany jest na luty 2024 r. Informacje szczegółowe pojawią się na stronie kierunku w momencie rozpoczęcia rekrutacji.

Zapraszamy!


PATRONAT HONOROWYUwaga!

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji (informacje szczegółowe - zasady rekrutacji).  


Profil kandydata i zasady rekrutacji

Zainteresowania kandydata zgodne z tematyką studiów oraz ukończone studia licencjackie lub magisterskie – niezależnie od kierunku.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Prawo medyczne i farmaceutyczne wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny dostępny na naszej stronie) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych;
  2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 300 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, rezygnacji na etapie rekrutacji, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze) - informacje szczegółowe zakładka Opłaty i faktura VAT.

 

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Celem studiów jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz prawa i rynku farmaceutycznego. Omówione zostaną także prawa i obowiązki zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, a także rodzaje i zasady odpowiedzialności za popełnienie szkody pacjentowi.

Program studiów został wzbogacony o kwestie bioetyczne, takie jak aspekty in vitro czy też oświadczenia pro futuro, badania kliniczne, czy kwestie dotyczące ochrony danych.

Celem studiów jest nabycie umiejętności i przekazanie wiedzy w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa polskiego i międzynarodowego związanego z prawem medycznym i farmaceutycznym.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - semestr I


PROGRAM STUDIÓW - kliknij tutaj

EFEKTY UCZENIA SIĘ - kliknij tutaj


Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w wymiarze 164 godzin dydaktycznych, trwają dwa semestry (zjazdy weekendowe - sobota i niedziela). Studia pozwalają na uzyskanie 41 punktów ECTS. Planowana forma zajęć - stacjonarna. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej - forma hybrydowa (on-line i stacjonarnie). Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć on-line (doświadczenie ostatnich dwóch lat).

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych będzie pozytywny wynik testu wiedzy odbywającego się w ramach egzaminu końcowego, obejmującego wszystkie przedmioty objęte programem studiów oraz uczestnictwo w zajęciach w wymiarze min. 80% obecności.

Opłaty i faktura VAT

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 5.900,00 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach po 2.950,00 zł w terminach (uwaga! zmiana terminów płatności)

14 lutego 2023 r. i 29 września 2023 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym słuchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 300 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi na etapie rekrutacji oraz w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - 700-05-236, Studia Podyplomowe Prawo med. i farm, imię i nazwisko słuchacza (jeśli płatność dokonywana jest z innego konta)


Faktura VAT:

Prosimy o kontakt w tej sprawie z Sekcją Należności UMP:

e-mail: skk@ump.edu.pl, tel. 61 854 62 08

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz specjaliści w zakresie prawa polskiego i międzynarodowego w ochronie zdrowia.

Wśród wykładowców, m.in.:

Kierownik studiów:

Dr hab. Monika Urbaniak - zdjęcie

prof. dr hab. n. prawnych Monika Urbaniak - kierownik studiów

dr hab. n. o zdr. Ewa Baum, prof. UMP

dr n. med. Rafał Staszewski

Dr Przemysław Daroszewski - zdjęcie

dr Przemysław Daroszewski


dr Ewa Habryn-Chojnacka

Tomasz Młynarski

Renata Podlewska

 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
prof dr hab. MONIKA URBANIAK - kierownik studiów

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w I edycji Studiów Podyplomowych "Prawo medyczne i farmaceutyczne" na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Celem studiów jest nabycie umiejętności i przekazanie wiedzy w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa polskiego i międzynarodowego związanego z prawem medycznym i farmaceutycznym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w studiach!

prof. dr hab. Monika Urbaniak

Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
ul. Przybyszewskiego 39
60-356 Poznań

 

Koordynator kierunku:

Paulina Wesołowska 

tel. (61) 658 44 93

e-mail: pwesolowska@ump.edu.pl

 

Informacje w sprawie rekrutacji:

Centrum Studiów Podyplomowych

ul. Fredry 10, p. 003-004, 61-701 Poznań

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

tel. (61) 854 60 49, - 61 61

 

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n. praw. Monika Urbaniak

e-mail: monikaba@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.