Powrót do listy kierunków

Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy nabór na 2 edycję studiów. Początek zajęć planowany jest na 6-7 kwietnia 2024 r., a zakończenie zajęć na marzec 2025 r.

Aktualizacja - grupa została zebrana. Istnieje możliwość dołączenia do 2 edycji studiów. Ostatnie wolne miejsca!

Rekrutacja trwa do momentu dostępności miejsc.

Informacje szczegółowe - zakładki poniżej.

Zapraszamy!


PATRONAT HONOROWYUwaga!

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji (informacje szczegółowe - zasady rekrutacji).  


Celem studiów jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz prawa i rynku farmaceutycznego. Omówione zostaną także prawa i obowiązki zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, a także rodzaje i zasady odpowiedzialności za popełnione szkody pacjentowi.

Program studiów został wzbogacony o kwestie bioetyczne, takie jak aspekty in vitro czy też oświadczenia pro futuro, badania kliniczne, czy kwestie dotyczące ochrony danych.

Celem studiów jest nabycie umiejętności i przekazanie wiedzy w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa polskiego i międzynarodowego związanego z prawem medycznym i farmaceutycznym.

Szczegółowy program studiów oraz efekty uczenia się - zakładki poniżej.


Profil kandydata i zasady rekrutacji

Zainteresowania kandydata zgodne z tematyką studiów oraz ukończone studia licencjackie lub magisterskie – niezależnie od kierunku.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Prawo medyczne i farmaceutyczne wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny dostępny na naszej stronie) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych;
 2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 300 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, rezygnacji na etapie rekrutacji, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze) - informacje szczegółowe zakładka Opłaty i faktura VAT.

 

Program kształcenia i harmonogram zjazdów


PROGRAM STUDIÓW - kliknij tutaj

EFEKTY UCZENIA SIĘ - kliknij tutaj


Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w wymiarze 164 godzin dydaktycznych, trwają dwa semestry (zjazdy weekendowe - sobota i niedziela). Studia pozwalają na uzyskanie 41 punktów ECTS. Planowana forma zajęć - stacjonarna.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM STUDIÓW:

Harmonogram zjazdów – edycja 2:

 1. 06-07.04.2024
 2. 20-21.04.2024
 3. 25-26.05.2024
 4. 15-16.06.2024
 5. 19-20.10.2024
 6. 16-17.11.2024
 7. 14-15.12.2024
 8. 18-19.01.2025
 9. 22-23.02.2025
 10. 15-16.03.2025

Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w harmonogramie studiów


 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych będzie pozytywny wynik testu wiedzy odbywającego się w ramach egzaminu końcowego, obejmującego wszystkie przedmioty objęte programem studiów oraz uczestnictwo w zajęciach w wymiarze min. 80% obecności.

Opłaty i faktura VAT

2 edycja

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 6.500,00 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach po 3.250,00 zł

przy założeniu, że pierwszą ratę należy uiścić do 27 marca 2024 r.,  a drugą do 30 września 2024 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym słuchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 300 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi na etapie rekrutacji oraz w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - KSP0000112, Studia Podyplomowe Prawo med. i farm, imię i nazwisko słuchacza (jeśli płatność dokonywana jest z innego konta)

Uwaga!

Pracownicy UMP otrzymują 10% rabatu.


Faktura VAT:

Prosimy o kontakt w tej sprawie z Sekcją Należności UMP:

e-mail: skk@ump.edu.pl, tel. 61 854 60 51, lub -62 08

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz specjaliści w zakresie prawa polskiego i międzynarodowego w ochronie zdrowia.

Wśród wykładowców, m.in.:

Kierownik studiów:

Dr hab. Monika Urbaniak - zdjęcie

prof. dr hab. n. prawnych Monika Urbaniak - kierownik studiów

dr hab. n. o zdr. Ewa Baum, prof. UMP

dr n. med. Rafał Staszewski

Dr Przemysław Daroszewski - zdjęcie

dr Przemysław Daroszewski


dr Ewa Habryn-Chojnacka

Tomasz Młynarski

Renata Podlewska

 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
prof dr hab. MONIKA URBANIAK - kierownik studiów

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w 2 edycji Studiów Podyplomowych "Prawo medyczne i farmaceutyczne" na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Celem studiów jest nabycie umiejętności i przekazanie wiedzy w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa polskiego i międzynarodowego związanego z prawem medycznym i farmaceutycznym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w studiach!

prof. dr hab. Monika Urbaniak

Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
ul. Przybyszewskiego 39
60-356 Poznań

 

Koordynator kierunku:

Paulina Wesołowska 

tel. (61) 658 44 93

e-mail: pwesolowska@ump.edu.pl

 

Informacje w sprawie rekrutacji:

Centrum Studiów Podyplomowych

ul. Fredry 10, p. 003-004, 61-701 Poznań

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

tel. (61) 854 60 49, - 61 61

 

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n. praw. Monika Urbaniak

e-mail: monikaba@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.