Powrót do listy kierunków

Fizjoterapia w neurologii dorosłych

Szanowni Państwo,

powadzimy nabór na 3 edycję studiów! Początek zajęć planowany jest na 18-19 listopada 2023 r.

Informacje szczegółowe (harmonogram zajęć, program, opłaty) - zakładki poniżej.

Zapraszamy!


Uwaga!

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.  


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kierunku? Obejrzyj filmik (kliknij w ikonkę zdjęcia)


Fotorelacja z rozpoczęcia zajęć w ramach I edycji studiów:

Kliknij tutajCelem studiów podyplomowych „Fizjoterapia w neurologii dorosłych” będzie zaznajomienie słuchacza ze sposobem prowadzenia fizjoterapii (reedukacji nerwowomięśniowej, kinezyterapii, stymulacji bazalnej i innych metod specjalnych z fizjoterapii) u chorych w przebiegu podstawowych chorób neurologicznych; takich jak: udary mózgu, choroby neurologiczne traumatologiczne (po urazach czaszkowo mózgowych, po urazach rdzenia kręgowego, po urazach nerwów obwodowych) oraz chorób neurologicznych przewlekłych (m.in. w chorobie Parkinsona i innych przewlekłych zespołach pozapiramidowych, w stwardnieniu rozsianym, w chorobie Alzheimera).

Bardzo ważnym elementem, na który został położony nacisk przy tworzeniu programu studiów, jest umiejętność przeprowadzania przez słuchacza oceny fizjoterapeutycznej chorego oraz prowadzenie dokumentacji medycznej.

Słuchacz będzie świadomy interdyscyplinarnego podejścia do leczenia chorób neurologicznych. Program proponowanych studiów podyplomowych, dotyczący zastosowania fizjoterapii w neurologii, uzupełniony został o podstawowe informacje z zakresu: zaopatrzenia ortopedycznego, neurologopedii, psychologii i psychoterapii, terapii prowadzonej w wirtualnej rzeczywistości, edukacji rodziny, terapii zajęciowej, niektórych z technik terapii manualnej.


Fot. Uczestnicy I edycji studiów.

Profil kandydata

Studia skierowane są do fizjoterapeutów posiadających wykształcenie wyższe, minimum licencjackie, zainteresowanych tematyką fizjoterapii w neurologii dorosłych.

Program kształcenia i harmonogram zajęć

PROGRAM STUDIÓW


Edycja 3

 

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 239 godzin dydaktycznych, w tym 197 godzin zajęć praktycznych i 44 punkty ECTS.

Pierwszy zjazd planowany jest na 18-19 listopada 2023 r.

Semestr I

  1. 18-19.11.2023 r.
  2. 9-10.12.2023 r.
  3. 13-14.01.2024 r.
  4. 24-25.02.2024 r.
  5. 9-10.03.2024 r.

Semestr II – marzec 2024 r. – czerwiec 2024 r.*

*szczegółowy harmonogram na semestr II  zostanie podany w późniejszym terminie.


Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w formie studiów, harmonogramie i kadrze dydaktycznej kierunku.

 

Opłaty

Edycja III

Opłata za udział w 3 edycji studiów wynosi 6.900 zł  - płatne jednorazowo do dnia 8 listopada 2023 roku lub w dwóch równych ratach semestralnych po 3.450 zł w terminach:

 I rata do dnia 8 listopada 2023 roku,
 II rata do dnia 29 lutego 2024 roku.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze raty (maksymalnie 4-6 rat)

Pracownicy UMP - 10% rabat!

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji wynosi 300 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego (I raty), ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać w momencie rejestracji na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - SP Fizjoterapia w neurologii dorosłych, edycja III, imię i nazwisko słuchacza

Zarządzenie Rektora nr 45/2023

 

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają:

  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (ważne, aby dyplom był podpisany przez słuchacza - miejsce pod zdjęciem);
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (szczegóły - zakładka: Opłaty).

Nie prowadzimy rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Pozytywne wyniki egzaminów wiedzy odbywających się w toku studiów z wybranych przedmiotów oraz zaliczenie praktyk (łącznie 30 godz.). Słuchacz jest zobligowany do 90% obecności. Studia kończą się pisemnym egzaminem dyplomowym w formie testu.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia poprowadzi renomowana, aktywna zawodowo kadra doświadczonych fizjoterapeutów, lekarzy i  nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego im. K. Macinkowskiego w Poznaniu:

 

    

Dr Mateusz W. Romanowski (UMP) – Kierownik studiów

    

Prof. dr hab. Ewa Mojs (UMP)

Dr hab. Przemysław Lisiński, Prof. UMP (UMP)

         

Prof. dr hab. Sławomir Michalak 

Dr Grzegorz Biliński

     

Dr Mirosława Cylkowska-Nowak (UMP)

      

Dr Anna Kostiukow (UMP)

     

Dr Anna Pyszora

Dr Aleksandra Załustowicz

Dr Paweł Korman 

Mgr Aleksander Krawczyński (UMP)

      

Mgr Magdalena Napieralska (UMP)

mgr Jakub Płończak

Mgr Bartosz Woynicz

mgr Sara Matecka

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
dr Mateusz Romanowski

Praca z osobami dorosłymi z chorobami neurologicznymi wymaga specjalistycznego podejścia, zarówno w procesie edukacji, jak i prowadzonego programu usprawniania. Fizjoterapia w neurologii dorosłych jest dziedziną szybko rozwijającą się, dlatego osoby chcące prowadzić usprawnianie tej grupy chorych, powinny podnosić swoje kwalifikacje adekwatnie do rozwoju medycyny w zakresie neurorehabilitacji.

Proponowane studia podyplomowe umożliwiają absolwentowi wykorzystanie fizjoterapii w neurologii osób dorosłych w sposób bezpieczny, oparty o najwyższe standardy i przede wszystkim skuteczny. Ambitna, aktywna zawodowo kadra doświadczonych nauczycieli akademickich wchodząca jednocześnie w skład interdyscyplinarnych zespołów, zajmujących się leczeniem chorych z chorobami neurologicznymi, jest bardzo istotnym atutem proponowanych studiów podyplomowych.

Zapraszam!

dr Mateusz Romanowski

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 60 20

mgr Barbara Jaracz

e-mail: bjaracz@ump.edu.pl

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

 
Koordynator studiów - mgr Sara Górna
tel. 512 429 080
e-mail: fizjoterapiawneurologii@gmail.com

 

Zakład Fizjoterapii UMP

 

 

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.