Powrót do listy kierunków

Zioła w Profilaktyce i Terapii

Szanowni Państwo,

rozpoczeliśmy nabór na 11 edycję.
 
Początek zajęć - 26/27 października 2024 r.

Zapraszamy!


Uwaga!

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.  


Studia Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii” skierowane są do absolwentów szkół wyższych (minimum licencjackich) zainteresowanych  zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych, promocją ziołolecznictwa, a także poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia ziół, jako elementu opieki farmaceutycznej.

W programie kształcenia zawarte będą zagadnienia dotyczące pozycji leku roślinnego, składników decydujących o ich aktywności biologicznej, działania i zasad stosowania ziół stosowania ziół w profilaktyce, leczeniu podstawowym różnych chorób i wspomagającym przy stosowaniu leków syntetycznych, użytecznych w profilaktyce, zostaną przekazane dane na temat możliwych działań ubocznych, interakcji. Przedstawione będą procesy technologiczne, również biotechnologiczne użyteczne przy uzyskiwaniu produktów roślinnych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, a takze przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Program kształcenia został pozytywnie oceniony przez słuchaczy poprzednich edycji, stąd w tej nie ulegnie istotnym zmianom. Zajęcia poprowadzą wykładowcy znani z ubiegłych edycji studiów.

Profil kandydata

Na studia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe (min. licencjackie) o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo i inne), a także o profilu biologicznym, chemicznym, przyrodniczym i innym (wszytskie osoby zaintersowane tematem studiów).

Oficjalną decyzję o przyjęciu na studia otrzymają Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji, czyli po 20 października 2023 r. lub w momencie zakończenia rekrutacji (jeśli zakończy sie szybciej - pełna lista).

Maksymalna liczba miejsc: 70 osób, minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie X edycji: 30 osób.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na 10 edycję studiów odbywa się w systemie elektronicznym (poprzez stronę internetową) i trwa do 20 października br. lub do momentu dostępności miejsc. W przypadku dużego zainteresowania kierunkiem, rekrutacja zostanie zamknięta wczęśniej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (prosimy o sprawdzenie, czy dyplom został przez Państwa podpisany - miejsce pod zdjęciem)
  2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 100 zł - informacje szczegółowe - zakładka Opłaty

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych oraz procesów stosowanych przy produkcji preparatów roślinnych. Posiada wiedzę na temat  składników decydujących o aktywności biologicznej, działaniu i zasadach stosowania ziół w profilaktyce oraz leczeniu podstawowym i wspomagającym różnych chorób, zna działania uboczne, interakcje. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka, ważniejszych leków syntetycznych, a także dotyczącą produkcji preparatów ziołowych. Zna pozycję leku roślinnego. Absolwent studiów podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” jest przygotowany do doradzania w jaki sposób można stosować zioła w celach profilaktycznych i leczniczych, np. w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej, innych dziedzinach o profilu medycznym. Charakteryzuje go znajomość praktycznego wykorzystania ziół  oraz rozwijania wiedzy i kwalifikacji z zakresu ziołolecznictwa.

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

» Cele i efekty kształcenia
» Matryca efektów kształcenia

 

Studia trwają II semestry, zajęcia (180 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele (zazwyczaj godz. 8.30-17.00), jeden lub dwa razy w miesiącu.

Program

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW - EDYCJA 10


HARMONOGRAM ZJAZDÓW - EDYCJA 11

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach (słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 80% zajęć), uzyskanie zaliczeń z objętych planem przedmiotów i pozytywnych ocen egzaminów cząstkowych w określonych terminach oraz złożenie egzaminu końcowego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Na świadectwie zamieszczona będzie dodatkowa adnotacja: Program Studiów Podyplomowych „Zioła w Profilaktyce i Terapii” uwzględnia tematykę kursów z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganych do uzyskania kwalifikacji niezbędnej do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie placówek oraz punktów aptecznych.

Opłaty

Edycja 11

Koszt uczestnictwa wynosi 6 500,00 zł, płatne jednorazowo do dnia 18 października 2024 roku lub w dwóch równych ratach semestralnych po 3 250,00 zł w terminach:

 I rata do dnia 18 października 2024 roku,
 II rata do dnia 2 marca 2025 roku.

Opłaty za uczestnictwo w studiach będą uiszczane na indywidualne subkonto podane w umowie zawartej ze Słuchaczem po zakończeniu rekrutacji. Wtedy też zostanie przesłana decyzja o przyjęciu na studia.

Pracownikom UMP przysługuje rabat w wysokości 10%.

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 300 zł - nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego i nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - SP Zioła w profilaktyce i terapii, ed. 11, imię i nazwisko uczestnika, KSP00000129

Zarządzenie Rektora nr 46/24

Certyfikat "Studia z Przyszłością"

Studia podyplomowe "Zioła w Profilaktyce i Terapii" uzyskały Certyfikat „Studia z przyszłością”, przyznawany na podstawie opinii członków Komisji Eksperckiej, reprezentujących Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze.

 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Opinie naszych Słuchaczy

„Studia Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii” stworzone są z pasją i prowadzone przez wykładowców z pasją! Przeogromna wiedza i fascynacja ziołami była widoczna na każdych zajęciach. Wiele praktycznych wskazówek, wiedza z doświadczeń własnych, nowinki ze świata nauki oraz przystępny sposób przekazywania wiedzy. Wszyscy wykładowcy chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, naszych pytań nie pozostawiali bez odpowiedzi. Program studiów został ułożony i zaplanowany w sposób przemyślany, tak aby stopniowo wprowadzać w tajniki stosowania ziół. Materiały do zajęć zostały przygotowane na najwyższym poziomie merytorycznym i z pewnością będą uczestnikom służyć przez wiele lat. Bardzo cenne były zajęcia praktyczne w laboratorium”

Marcin Adamek, starosta roku, VIII edycja

 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zorganizowanie i koordynowanie Studiów Podyplomowych z Ziół w Profilaktyce i Terapii. Gratuluję pasji popartej długoletnim doświadczeniem pracy i ogromnego zaangażowania w przekazanie tej cennej wiedzy. To bardzo ważny dział terapii w medycynie, a tak często pomijany czy nawet lekceważony. Teraz już kiedy pracuję z pacjentami od wielu lat cenię możliwość doskonalenia umiejętności, wzbogacenia w wiedzę, której głód odczuwałam w codziennej praktyce. Przekazuję moje podziękowania za wykłady oraz za zajęcia praktyczne z zagadnień fitoterapii w czasie ostatnich zjazdów weekendowych”.

lek. Ewa Norberciak-Gieremek, słuchaczka VIII edycji

 

"VI edycję studiów wspominam z nostalgią i wdzięcznością dla wspaniałych wykładowców, którzy nie szczędząc swych sił i czasu przekazali nam bogatą wiedzę teoretyczną oraz własne, często wieloletnie doświadczenie z zakresu fitoterapii. Bezcenny czas spotkań, wymiany wiedzy i wspólnej nauki przeminął tak szybko! Pozostał wielki niedosyt, gdyż wykładowcy bardzo umiejętnie zasiali wśród nas, słuchaczy ciekawość do świata roślin leczniczych i pokazali jak wielkie możliwości ten świat kryje. Wykłady i piękne prezentacje, które otrzymaliśmy służą mi do dziś. Studia te polecam więc z czystym sumieniem każdemu, kto myśli poważnie o fitoterapii. Możliwość ukończenia takiego kierunku na mojej poznańskiej Alma Mater: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego i spotkania wykładowców z powołania, których znałam jeszcze z czasów studiów medycznych, był dla mnie dodatkowym atutem. Jestem im bardzo wdzięczna za cały wysiłek, który włożyli w organizację tego kierunku studiów. To ważne by fitoterapia w Polsce oparta była o tak solidną podstawę wiedzy."

lek. Ewa Koźmińska-Badr, słuchaczka VI edycji, lekarz rodzinny

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału już w 10 edycji studiów!

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje w ramach Studiów Podyplomowych "Zioła w Profilaktyce i Terapii" mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, zwłaszcza zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie. 

W studiach mogą wziąć udział również osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Zapraszamy!

Kontakt

Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry
Collegium Pharmaceuticum
60-806 Poznań
ul. Rokietnicka 3

Kierownik studiów i koordynator zajęć:

tel. +48 607 644 198

Dr n. farm. Joanna Nawrot

e-mail: joannac@ump.edu.pl

Prof. dr hab. Wiesława Bylka

(z-ca kierownika studiów)

e-mail: wieslawabylka@tlen.pl

 

Informacja w sprawie rekrutacji:

mgr Barbara Jaracz

Centrum Studiów Podyplomowych

(61) 854 60 20 lub - 60 49, - 60 09, - 61 61

e-mail: bjaracz@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.