Powrót do listy kierunków

Opieka farmaceutyczna w geriatrii - teoria i praktyka

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy nabór na XX edycję studiów!

Początek zajęć planowany jest na 12-13 października 2024 r.

Rekrutacja trwa do 30 września lub do momentu dostępności miejsc.

Informacje szczegółowe - zakładki poniżej.

Zapraszamy!Informujemy, że w dniu 14 marca 2024r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna powołała dr hab., prof. UMP, Agnieszkę Neumann-Podczaską na dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

 


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego (Dz.U. 2021 poz. 2494) oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty i zgodnie z zał. 2 do Rozporządzenia za Podnoszenie kwalifikacji przez uczestnictwo w studiach podyplomowych w dyscyplinie – nauki farmaceutyczne przysługuje 30 punktów edukacyjnych za każdy rok.

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie farmaceuty do pełnienia opieki farmaceutycznej nad pacjentami w wieku podeszłym w aptekach ogólnodostępnych oraz aptekach szpitalnych. Szczegółowe zadania obejmują przygotowanie do zbierania pogłębionego wywiadu medycznego i farmakoterapeutycznego, opracowania i wdrażania zindywidualizowanego planu opieki farmaceutycznej oraz prowadzenia dialogu z lekarzem i pacjentem. Absolwent studiów jest przygotowany do roli farmaceuty jako eksperta od farmakoterapii, który współpracuje z pacjentem i lekarzem w procesie leczenia trudnych pacjentów z wielochorobowością i wielolekowością.

Profil kandydata

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem posiadających dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe „Opieka farmaceutyczna w geriatrii – teoria i praktyka” wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skan:

  • dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja
  • skan potwierdzenia opłaty wpisowej

Nie ma rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

Program kształcenia oraz harmonogram zjazdów

PROGRAM STUDIÓW  (program obowiązuje od V edycji)

 

Studia Podyplomowe zgodnie z programem ramowym mają charakter hybrydowy.

 

XX edycja

Harmonogram zjazdów

Ilość zjazdów stacjonarnych - 2

Ilość zjazdów w forime on-line - 6

 

 

XIX edycja

Harmonogram zjazdów

Ilość zjazdów stacjonarnych - 2

Ilość zjazdów w forime on-line - 6

 

XVIII edycja

Harmonogram zjazdów

Ilość zjazdów stacjonarnych - 2

Ilość zjazdów w forime on-line - 6

 

 

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Będzie to egzamin składający się z części testowej oraz części praktycznej. Słuchacz po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Opłaty

UWAGA! Fakturę można otrzymać dopiero po uiszczeniu opłaty.

 

Edycja XX

Opłata za 2 semestry zajęć wynosi 7 800,00 zł z możliwością dokonywania płatności jednorazowo do dnia 30 września  2024 roku lub w dwóch równych ratach w terminach:

I rata do 30 września 2024 r. - 3 900,00 zł

II rata do 10 lutego 2025  r. - 3 900,00 zł

opłata wpisowa: 

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji) - 300 zł

Opłata wpisowa – 300 zł (podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze).

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

tytuł przelewu:  imię i nazwisko, 20 edycja SP Opieka farmaceutyczna, KSP0000114

 

Zarządzenie JM Rektora w sprawie ustalenia płatności - edycja 20:

Zarządzenie nr 2/24

Zarządzenie nr 42/24 

 


 

Edycja XIX

Opłata za 2 semestry zajęć wynosi 7 800,00 zł z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach w terminach:

I rata do 20 listopada  2023 r. - 3 900,00 zł

II rata do 1 marca 2024  r. - 3 900,00 zł

opłata wpisowa: 

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji) - 300 zł

Opłata wpisowa – 300 zł (podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze).

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

tytuł przelewu:  imię i nazwisko, 19 edycja SP Opieka farmaceutyczna, KSP0000098

 

Zarządzenie JM Rektora w sprawie ustalenia płatności - edycja 19:

Zarządzenie 121/23

Zarządzenie nr 71/2023

 

 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska

Opieka farmaceutyczna, według obowiązujących zapisów prawnych - Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Kodeksu Etyki Farmaceutów - jest obowiązkiem zawodowym i etycznym farmaceutów i stanowi integralną część działaności aptek.

W świetle obowiązującego stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Inspekcji Farmaceutycznej działalność ta powinna być dostępna w każdej aptece i konieczne jest zapewnienie kształcenia podyplomowego magistrów farmacji. Proponowane Studia Podyplomowe będą pierwszą taką propozycją w Polsce i mamy nadzieję, że cieszyć się będą dużym Państwa zaintersowaniem!

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 60 09 lub - 60 49, - 61 61 (informacje dot. rekrutacji)

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

 

Koordynator kierunku:

(program, kwalifikacje, plan)

dr Sylwia Kropińska

e-mail: skropins@ump.edu.pl
tel. 61 854 60 09 

e-mail: geriatria-wl1@ump.edu.pl

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UMP

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.