Powrót do listy kierunków

Opieka farmaceutyczna w geriatrii - teoria i praktyka

Szanowni Państwo,

Rozpoczeliśmy nabór na I edycję studiów. Rekrutacja planowana jest do 23 marca 2020 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszy zjazd:  9-10 maja 2020 r.

Zapraszamy!


Celem studiów jest przygotowanie farmaceuty do pełnienia opieki farmaceutycznej nad pacjentami w wieku podeszłym w aptekach ogólnodostępnych oraz aptekach szpitalnych. Szczegółowe zadania obejmują przygotowanie do zbierania pogłębionego wywiadu medycznego i farmakoterapeutycznego, opracowania i wdrażania zindywidualizowanego planu opieki farmaceutycznej. Absolwent studiów jest przygotowany do roli farmaceuty jako doradcy w zakresie poprawnego dobory substancji leczniczych, pod katem potencjalnych działań niepożądanych oraz interakcji lek-lek i umie podjąć dyskusję na temat optymalizacji leczenia z lekarzem oraz pacjentem.

Profil kandydata

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem posiadających dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja.

Program kształcenia

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 850 godzin dydaktycznych (34 punkty ECTS), w tym 150 godzin realizowanych w ramach kontaktu z wykładowcami oraz 700 godz. samodzielnej pracy słuchacza. 

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu (sobota-niedziela). Pierwszy zjazd planowany jest na 9-10 maja 2020 r. Zakończenie studiów - kwiecień 2021 r. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpnień) zjazdy nie są planowane.

 

Program studiów

Harmonogram zjazdów

Harmonogram zjazdów będzie dostępny niebawem.

Szczegółowy plan zajęć zostanie przesłany przez koordynatora po zakończeniu rekrutacji.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Będzie to egzamin składający się z części testowej oraz części praktycznej. Słuchacz po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Opłaty

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 4 000,00 zł z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach w terminach:

  • I semstr do 6 kwietnia 2020 r. - 2000,00 zł
  • II semstr do 10 października 2020 r. - 2000,00 zł

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem. Numer konta będzie podany w umowie o świadczenie usług edukacyjnych, zawieranej ze słuchaczem po zakończeniu rekrutacji.

 

Kadra dydaktyczna

W opracowaniu.

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. farm. Agnieszka Neumann-Podczaska

Opieka farmaceutyczna, według obowiązujących zapisów prawnych - Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Kodeksu Etyki Farmaceutów - jest obowiązkiem zawodowym i etycznym farmaceutów i stanowi integralną część działaności aptek.

W świetle obowiązującego stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Inspekcji Farmaceutycznej działalność ta powinna być dostępna w każdej aptece i konieczne jest zapewnienie kształcenia podyplomowego magistrów farmacji. Proponowane Studia Podyplomowe będą pierwszą taką propozycją w Polsce i mamy nadzieję, że cieszyć się będą dużym Państwa zaintersowaniem!

Pracownia Geriatrii
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Os. Rusa 55
61-245 Poznań
tel. 61 8738-327
fax 61 8738-303
e-mail: geriatria-wl1@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.