Powrót do listy kierunków

Marketing na Rynku Farmaceutycznym

Zdobądź praktyczne umiejętności,
poszerzaj wiedzę i rozwijaj kompetencje
potrzebne na rynku farmaceutycznym!

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 124/2020 od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych prowadzone są w formie zdalnej.

Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.


Nabór na 2. edycję rozpocznie się wiosną 2021 r.

Zapraszamy!


Aby skutecznie podejmować decyzje na trudnym rynku farmaceutycznym potrzebna jest wiedza z zakresu marketingu, prawa i zarządzania.  Osoby, które nie podejmują efektywnych działań prowadzących do poprawy wskaźników ekonomicznych i wizerunku reprezentowanego przedsiębiorstwa nie odnoszą sukcesu. Stąd nasza decyzja o wprowadzeniu do programu tematów dotyczących mechanizmów rynkowych opartych o najnowsze trendy związane m. in. z marketingiem internetowym, komunikacją interpersonalną i budowaniem trwałych relacji z otoczeniem.

Nie zabraknie także zajęć dotyczących marketingu społecznościowego, „content marketing”, dostępności ekonomicznej, neuromarketingu i wykorzystania sztucznej inteligencji na rynku farmaceutycznym. Zajęcia prowadzone będą w nowoczesnej, przystępnej i praktycznej formie.

Zdobyta wiedza ułatwi managerowi zarządzanie zespołem i produktem oraz pozytywnie wpłynie na kompetencje związane z negocjacjami cenowymi oraz kreowaniem marki.  

To wyjątkowe studia podyplomowe ze względu na jakość, program i kadrę oraz wysoce specjalistyczny charakter zajęć. Od osób pracujących w sektorze farmaceutycznym nieustannie wymaga się aktualnej wiedzy z zakresu znajomości narzędzi marketingowych oraz marketingu internetowego.

Otrzymane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych to nie tylko potwierdzenie ukończenia studiów, ale będzie stanowić gwarancję przewagi konkurencyjnej Absolwenta w stosunku do innych reprezentantów branży.

Wybierając kształcenie podyplomowe kreujesz swoją przyszłość!!!

Oferujemy:

 • najlepszy program modułowy oparty o najnowsze trendy rynkowe związane m.in. z e‑commerce, sztuczną inteligencją, własnością intelektualną, budowaniem marki i prawem farmaceutycznym
 • wysoce specjalistyczny charakter zajęć, który zapewnia liczne grono wykładowców - specjalistów oraz managerów o niekwestionowanej pozycji na rynku farmaceutycznym z wieloletnim doświadczeniem akademickim
 • zajęcia w atrakcyjnych formach: warsztaty (m.in. w pracowniach komputerowych), praca w grupach, dyskusje problemowe, studium przypadku, seminaria, wykłady
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych certyfikujące pozyskaną wiedzę i umiejętności praktyczne
 • studia umożliwiające aplikowanie o nową pracę, oraz podniesie kwalifikacji w aktualnym miejscu pracy.

Korzyści dla słuchaczy

Uczestnicy:

 • poznają zasady tworzenia nowoczesnego planu marketingowego, wdrażanie metod marketingowych, kształtowanie polityki cenowej, przewidywania potrzeb konsumentów
 • odkryją nowości związane z rozwojem e-commerce i wykorzystaniem sztucznej inteligencji na rynku farmaceutyczno-medycznym
 • poznają zasady negocjacji i mediacji, instrukcje związane z zarządzaniem produktem i marką oraz budowaniem wizerunku przedsiębiorstwa
 • zgłębią zasady efektywnej komunikacji neuromarketingowej i wyszukiwania rynku zbytu
 • rozwiną najistotniejsze kompetencje biznesowe determinujące sukces managera na rynku farmaceutycznym
 • wezmą udział w zajęciach praktycznych - „case studies”, które wprowadzą słuchaczy w tajniki pozwalające zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku farmaceutycznym i nie tylko
 • zgłębią zasady prawne działania rynku farmaceutycznego (system refundacyjny, e-recepta, ustawa o zawodzie farmaceuty) oraz systemu opieki zdrowotnej

Przewidujemy:

 • spotkania z ekspertami z zakresu marketingu stosowanego na rynku farmaceutycznym
 • „case studies” w oparciu o elementy Prawa Farmaceutycznego
 • innowacyjność zarządzania rozwojem produktu na rynku medycznym
 • interdyscyplinarność  przedstawianych zagadnień

Profil kandydata - perspektywy zatrudnienia

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu marketingu, zarządzania i prawa na rynku farmaceutycznym i medycznym.

Program studiów jest w szczególności skierowany do farmaceutów i osób pracujących w aptekach, w firmach farmaceutycznych, hurtowniach farmaceutycznych i medycznych. Adresatami są także lekarze, ekonomiści i osoby działające w obszarze marketingu i innowacji, które planują swoją przyszłość zawodową w obszarze zarządzania na rynku farmaceutycznym.

Studia te ułatwią także prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podniosą kwalifikacje osób aplikujących na stanowiska dyrektorów ds. marketingu, zarządzania marką w firmach farmaceutycznych czy w systemie  opieki zdrowotnej.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skan dyplomu ukończenia studiów wyższych.

» REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Zapraszamy do zapoznania się ze spotami reklamowymi i profilami studiów w mediach społecznościowych:

Facebook  Twitter  LinkedIn

 

Warunkiem uruchomienia Studiów jest przyjęcie minimum 30 osób.

Dane kontaktowe w zakładce "Kontakt".

Sylwetka absolwenta

Założeniem programu jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy uczestników studiów w oparciu o trendy rynkowe, innowacyjne treści i atrakcyjne formy realizacji zajęć. Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w obszarach marketingu internetowego, komunikacji interpersonalnej i budowania trwałych relacji z otoczeniem. Nie zabraknie także zajęć dotyczących marketingu społecznościowego, „content marketing”, dostępności ekonomicznej, neuromarketingu i wykorzystania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej.

Praktyczne aspekty zajęć wsparte będą wiedzą teoretyczną.

Dodatkową korzyścią będzie możliwość nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń zawodowych.

» Efekty kształcenia

Program kształcenia

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają II semestry. Przewidziano 12 zjazdów weekendowych, które pozwalają na zrealizowanie 189 godzin dydaktycznych (32 punkty ECTS).

» Ramowy program nauczania

Uwaga: ze względu na Państwa bezpieczeństwo i sytuację epidemiologiczną pierwszy zjazd planowany na 4-5 kwietnia br. został odwołany i przełożony na 6-7 czerwca br. (zgodnie z harmonogramem - zjazd nr 4). Zjazdy zaplnanowane na kwiecień i maj zostaną odrobione w późniejszym terminie.

» Harmonogram zjazdów

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest uregulowana frekwencja, zaliczenie modułów studiów (forma testu modułowego) oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Opłaty

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 4.900 zł, z możliwością dokonywania płatności semestralnie w dwóch równych ratach. Pierwsza rata będzie płatna do 20 marca br., druga do 2 października 2020 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu a każdym słuchaczem studiów (wzór umowy w zakładce "Przydatne informacje").

 

 

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

Codzienne zmiany na rynku farmaceutycznym obligują nas do stałego poszukiwania nowych rozwiązań marketingowych i koncepcji zarządzania marką. Wypełniając lukę rynkową, na bazie doświadczeń naszej kadry, przygotowaliśmy aktualny i wysokiej jakości program studiów.

Jest on skierowany do farmaceutów pracujących w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych i firmach farmaceutycznych, przedstawicieli firm i hurtowni farmaceutycznych, osób planujących swoją przyszłość zawodową w obszarze zarządzania na rynku farmaceutycznym i w opiece zdrowotnej oraz lekarzy i osób związanych z tematyką marketingu na rynku farmaceutycznym.

Zapraszamy do udziału w I edycji Studiów Podyplomowych „Marketing na rynku farmaceutycznym”.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych Marketing na Rynku Farmaceutycznym:
Piotr Lerczak
Coll. Wrzoska, Centrum Symulacji Medycznej, ul. Rokietnicka 7
tel. (61) 845-26-80
fax. (61) 845-26-81
60-806 Poznań
e-mail: farmakoekonomika@ump.edu.pl
www.farmakoekonomika.ump.edu.pl

Facebook  Twitter  LinkedIn

TAGI: marketing, rynek farmaceutyczny, zarządzanie, prawo, sprzedaż, leki, komunikacja, wizerunek, Public Relations (PR), apteka, hurtownia, szpital, przychodnia, przemysł farmaceutyczny, suplementy diety, marki własne, badania i rozwój (B+R), merchandising, multifacing, negocjacje, cena, e‑commerce, Prospecting, promocja, marka, marketing społecznościowy, klient, pacjent, B2B, B2C, market access, farmakoekonomika, konkurencja, marketing internetowy

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.