Powrót do listy kierunków

Zioła w Profilaktyce i Terapii

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na 6. edycję studiów została zamknięta. Grupa została zebrana. Istnieje jednak możliwość rekrutacji na listę rezerwową (do 10.02.2020r.). Planowany termin rozpoczęcia zajęć - 29 lutego 2020 r.


Studia Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii” skierowane są do absolwentów szkół wyższych (minimum licencjat) zainteresowanych  zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych, promocją ziołolecznictwa, a także poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia ziół, jako elementu opieki farmaceutycznej.

W programie kształcenia zawarte będą zagadnienia dotyczące pozycji leku roślinnego, składników decydujących o ich aktywności biologicznej, działania i zasad stosowania ziół stosowania ziół w profilaktyce, leczeniu podstawowym różnych chorób i wspomagającym przy stosowaniu leków syntetycznych, użytecznych w profilaktyce, zostaną przekazane dane na temat możliwych działań ubocznych, interakcji. Przedstawione będą procesy technologiczne, również biotechnologiczne użyteczne przy uzyskiwaniu produktów roślinnych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, a takze przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Program kształcenia został pozytywnie oceniony przez słuchaczy poprzednich edycji, stąd w tej nie ulegnie istotnym zmianom. Zajęcia poprowadzą wykładowcy znani z ubiegłych edycji studiów.

 

Profil kandydata

Na studia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe (co najmniej licencjackie) o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo i inne), a także o profilu biologicznym, chemicznym, przyrodniczym i innym.

Decyzje o przyjęciu na studia wysyłane są drogą mailową po zakończeniu rekrutacji, czyli po 2 lutym 2020 r.

Maksymalna liczba miejsc: 70 osób, minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie VI Edycji: 30 osób.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na VI edycję studiów odbywa się w systemie elektronicznym (poprzez stronę internetową) i trwa od 4 listopada 2019 r. do 2 lutego 2020 r. W przypadku dużego zainteresowania kierunkiem, rekrutacja zostanie zamknięta wczęśniej.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych oraz procesów stosowanych przy produkcji preparatów roślinnych. Posiada wiedzę na temat  składników decydujących o aktywności biologicznej, działaniu i zasadach stosowania ziół w profilaktyce oraz leczeniu podstawowym i wspomagającym różnych chorób, zna działania uboczne, interakcje. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka, ważniejszych leków syntetycznych, a także dotyczącą produkcji preparatów ziołowych. Zna pozycję leku roślinnego. Absolwent studiów podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” jest przygotowany do doradzania w jaki sposób można stosować zioła w celach profilaktycznych i leczniczych, np. w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej, innych dziedzinach o profilu medycznym. Charakteryzuje go znajomość praktycznego wykorzystania ziół  oraz rozwijania wiedzy i kwalifikacji z zakresu ziołolecznictwa.

Program kształcenia

» Cele i efekty kształcenia
» Matryca efektów kształcenia

 

Studia trwają II semestry, zajęcia (180 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele (zazwyczaj godz. 8.30-17.00), jeden lub dwa razy w miesiącu.

Program

Harmonogram zjazdów ZIOŁA W PROFILAKTYCE I LECZNICTWIE

- EDYCJA VI

ZJAZD I

29 lutego 2020 r.

 

01 marca 2020 r.

 

ZJAZD II

14 marca 2020 r.

 

15 marca 2020 r.

 

ZJAZD III

28 marca 2020 r.

 

29 marca 2020 r.

 

ZJAZD IV

25 kwietnia 2020 r.

26 kwietnia 2020 r.

 

ZJAZD V *

Gr. I i II

09 maja 2020 r.

 

10 maja 2020 r.

 

ZJAZD V *

Gr. III i IV

16 maja 2020 r.

 

17 maja 2020 r.

 

ZJAZD V *

Gr. V i VI

23 maja 2020 r.

 

24 maja 2020 r.

 

ZJAZD VI

06 czerwca 2020 r.

 

07 czerwca 2020 r.

 

ZJAZD VII

20 czerwca 2020 r.

21 czerwca 2020 r.

 

ZJAZD VIII a*

Gr. I, II i III

08 września 2020 r.

 

09 września 2020 r.

 

ZJAZD VIII b*

Gr. IV, V i VI

12 września 2020 r.

 

13 września 2020 r.

 

ZJAZD IX

termin zostanie podany w późniejszym terminie

 

 

 

ZJAZD X

termin zostanie podany w późniejszym terminie

 

 

ZJAZD XI

termin zostanie podany w późniejszym terminie

WYKŁADY

EGZAMIN

DYPLOMOWY

 

 

* Za zjazdach V oraz VIII -zajęcia w grupach  Zajęcia w godz. od 8.30 – do około 17.00

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach (słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć), uzyskanie zaliczeń z objętych planem przedmiotów i pozytywnych ocen egzaminów cząstkowych w określonych terminach oraz złożenie egzaminu końcowego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Na świadectwie zamieszczona będzie dodatkowa adnotacja: Program Studiów Podyplomowych „Zioła w Profilaktyce i Terapii” uwzględnia tematykę kursów z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganych do uzyskania kwalifikacji niezbędnej do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie placówek oraz punktów aptecznych.

Opłaty

Koszt uczestnictwa wynosi 4500 zł, z mozliwością wniesienia opłaty w dwóch równych ratach: I rata (2250 zł) płatna do 17 lutego 2020 r., II rata (2250 zł) płatna do 30 września 2020 r.

Opłaty za uczestnictwo w studiach będą uiszczane na indywidualne subkonto podane w umowie zawartej ze Słuchaczem po zakończeniu rekrutacji. Wtedy też zostanie przesłana decyzja o przyjęciu na studia.

Certyfikat "Studia z Przyszłością"

Certyfikat

Akty prawne

Zarządzenie nr 92/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uruchomienia VI edycji Studiów Podyplomowych "Zioła w Profilaktyce i Terapii" i ustalenia wysokości opłat za kształcenie:

http://bip.ump.edu.pl/?app=zarzadzenia&which=Rektora

 

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje w ramach Studiów Podyplomowych Zioła w Profilaktyce i Terapii mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Kontakt

Kontakt

Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych
60-623 Poznań
ul. Mazowiecka 33

Dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska

Tel. 61-848-04-75

e-mail: justyna.gornowicz-porowska@ump.edu.pl

Kierownik studiów i koordynator zajęć:
Prof. dr hab. Wiesława Bylka
e-mail: wieslawabylka@tlen.pl

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.